Aanleiding tot echtscheiding

50309

Gescheiden… gescheiden… gescheiden. Drie woorden die de man uitspreekt waarbij hij denkt een einde te hebben gemaakt aan zijn beroerde leven. Dit terwijl de arme man niet weet dat hij drie kogels heeft afgevuurd op zijn gelukzaligheid, die van zijn kinderen, van zijn vrouw en op de sociale stabiliteit van zijn land.

Ook kan het zijn dat de vrouw de man dwingt om van haar te scheiden en hem op de proef stelt op dit gebied. In zo'n mate dat zij zelfs zijn mannelijkheid uitdaagt en zegt: “Als jij een man bent, scheid je nu van mij!” En pas als de echtscheiding heeft plaatsgevonden, worden de barrières opgeheven die de satan op hun verstand plaatste. Zoals ook bij degenen die hen heeft aangezet tot deze stommiteit, zoals de ouders, familie of vrienden.

Vervolgens zie je dat de kinderen verscheurd zijn door het leven tussen twee gescheiden ouders. De vrouw blijft achter en moet de bittere titel van ‘gescheiden vrouw’ verdragen in de samenleving. En de man lijdt aan eenzaamheid en verdriet vanwege het feit dat zijn gezin ingestort en uiteengevallen is.

Eén van de voornaamste redenen voor de verspreiding van deze aandoening is het ver verwijderd zijn van de Religie die Allah ons heeft voorgeschreven. Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

En wie zich afwendt van het gedenken van Mij, waarlijk voor hem is er een benauwd leven. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blinde verzamelen.”

(Soerat Taa-Haa: 124)

Is er een benauwder leven dan het leven met een uiteengevallen gezin en verloren kinderen? Als er een bedrijf gespecialiseerd is in huishoudelektra, kan het dan zo zijn dat dit bedrijf iemand in dienst neemt die gespecialiseerd is in voertuigelektra? Ondanks het feit dat diegene wellicht de basiskennis in elektra beheerst? Nee, hij wordt ongetwijfeld niet in dienst genomen. Bij jullie Heer, kunnen jullie mij dan vertellen wie de jongeren zal onderrichten over het huwelijksleven? Het is niet genoeg dat zij het gebed verrichten, de Koran reciteren, liefdadigheid uitgeven, enz. Dit zijn weliswaar de basisprincipes van de Islam, maar deze jongere staat op het punt om een huwelijksleven aan te gaan. Iets dat behoort tot de belangrijkste stichtingen binnen de samenleving. Hoe kan diegene zich dan begeven op iets waar hij onwetend over is?!

En tegen de echtgenoten en echtgenotes zeg ik: “Vrees Allah.” De huwelijksvereniging is een grootse vereniging. Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft dit namelijk in zijn afscheidspreek benadrukt, zeggende: “Vrees Allah met betrekking tot jullie vrouwen, jullie hebben hen tot vrouwen genomen onder verantwoordelijkheid van Allah en met Zijn Toestemming.”

Het huwelijk is een grootse verbintenis die is gebouwd op genegenheid en genade. En dan niet slechts op de hedendaagse genegenheid, namelijk verliefdheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit julliezelf echtgenotes voor jullie heeft gemaakt om daarin jullie rust te vinden. En hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.”

(Soerat ar-Roem: 21)

Hoeveel vrouwen zeggen vandaag: “Ik wil scheiden van mijn man, omdat ik niet meer van hem houd”? En hoeveel mannen, wanneer zij gevraagd worden naar de reden van hun echtscheiding, geven als antwoord: “Ik houd niet meer van haar”? Dit heeft ook in de tijd van cOmar ibn ul-Khattaab plaatsgevonden. Er kwam eens een man naar hem toe en zei: “O leider der gelovigen, ik wil scheiden van mijn vrouw.” Waarop cOmar vroeg: “Waarom?” Waarop de man zei: “Ik hou niet meer van haar.” cOmar zei: “Zijn alle huwelijken alleen op liefde gebouwd? Heb je Allah, de Verhevene, niet horen zeggen” (interpretatie van de betekenis):

“…En hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst…”

Als de liefde is verdwenen, waar blijft dan de genade? Wij richten dezelfde vraag van cOmar aan hen die gebrek aan liefde als bewijs aanhalen voor de echtscheiding. Waar blijft de genade? Als jij gescheiden bent, heb jij dan de zekerheid dat jij iemand zal vinden op wie jij verliefd zal raken en zij op jou? Het kan zijn dat jij je hart hecht aan een vrouw waar je smoorverliefd op wordt, maar zij kan met dezelfde denkwijze reageren en zeggen: “Ik wil van je scheiden, omdat ik niet meer van je houd.” Dit zou dan een straf voor je zijn en je hart zal verwond raken. Net zoals het hart dat jij hiervóór hebt verwond. En dit geldt ook voor de vrouw.

En hoeveel mannen zijn om deze reden van hun vrouwen gescheiden, waarna Allah haar met een betere echtgenoot heeft begunstigd die haar liefheeft en eert? En hij dan achterblijft, bijtend op zijn vingers van spijt. En hoeveel vrouwen hebben niet hetzelfde gedaan, waarna Allah de man met een betere echtgenote begunstigde die hem liefheeft en eert? En zij vervolgens thuis tussen vier muren gevangen zit (interpretatie van de betekenis):

“…En het kan zijn dat jullie iets verafschuwen, terwijl het goed voor jullie is. En het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht voor jullie is. En Allah weet en jullie weten niet.”

(Soerat al-Baqarah: 216)

Gebaseerd op een artikel van Saaid.net