De rol van een voogd

10364

Eerder hebben we gezien dat er bij een huwelijk meer komt kijken dan vele mensen denken. Een punt waar sommige zusters over struikelen is de rol van hun voogd bij de totstandkoming van een eventueel huwelijk. Zoals bekend is, kan er geen huwelijk plaatsvinden zonder de toestemming van de voogd. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen huwelijk, behalve met een voogd.”

(at-Tirmidhie en authentiek bevonden door Sheikh al-Albaanie)

Het aanstellen van een voogd levert grote voordelen op voor de vrouw. Het biedt de vrouw bescherming en voorkomt dat haar waardigheid geschonden wordt. Het betreft hier niet een regel om de vrouw immobiel te maken, zoals sommigen beweren. Uiteraard dient de vader (voogd) Allah te vrezen en zijn dochter niet te belemmeren in haar trouwen. Wanneer een geschikte persoon komt aankloppen, dan dient de vader zijn vertrouwen in Allah te stellen en toestemming te verlenen voor het huwelijk. Dit is immers het recht van de dochter.

Jammer genoeg schijnt een enkeling vandaag de dag de functie van een voogd toch niet te snappen, of misschien niet te willen snappen. Zo denken sommigen geringschattend over de rol van de voogd en beschouwen zijn toestemming slechts als formaliteit. Als de vrouw met iemand wil trouwen, dan hoeft de voogd volgens hen slechts zijn zegeningen te geven. Maar dit is niet waar. De voogd heeft de taak om goed en kritisch te kijken naar degene die met zijn dochter wil trouwen. Hij kijkt naar zijn geloof, gedrag en andere zaken die van belang zijn voor een huwelijk. Een voorbeeld van een zaak waar de voogd naar kijkt, is het leeftijdsverschil. Een voogd kan weigeren om zijn dochter weg te geven als hij denkt dat het leeftijdsverschil een obstakel vormt. Boeraydah zei: “Aboe Bakr en cOmar hebben beiden de hand gevraagd van Faatimah, maar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Zij is te jong.” Daarna vroeg cAli om haar hand en hij (vrede zij met hem) liet hem met haar trouwen.”

(an-Nasaa’ie en authentiek bevonden door Sheikh al-Albaanie)

Imam as-Sindie reageert op deze overlevering als volgt: “…Het was bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) Faatimah te jong vond voor Aboe Bakr en cOmar, maar niet voor cAli. Hieruit valt op te maken dat leeftijdsverschil belangrijk is en dus in ogenschouw genomen moet worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de harmonie binnen het huwelijk.”

(Uitleg Soenan an-Nasaa’ie)

Hetzelfde kan gezegd worden over zaken zoals cultuurverschillen, klassenverschil, enz. De praktijk wijst vaak uit dat de vader zaken ziet die zijn dochter – in al haar enthousiasme – niet ziet. Voeg hieraan toe dat de vader met zijn jarenlange levenservaring meerdere factoren meeneemt in zijn afweging. Het kan hierbij gaan om factoren die op dat moment niet zichtbaar zijn, maar later een huwelijk behoorlijk kunnen verstoren.

Beste zuster, besef dat jij in de ogen van je vader het meest kostbare juweel bent. Hij heeft je dan ook met alle liefde jarenlang opgevoed en zich dag en nacht om jou bekommerd. Verwacht je dan nu dat hij jou zomaar aan iemand weggeeft? Spreek daarom je hulde uit aan je vader die zijn taak als voogd zorgvuldig uitvoert en over jouw waardigheid waakt.

Team al-Yaqeen