Het gezelschap van een deugdzame echtgenote

9896

De deugdzame echtgenote zal vele jaren in het gezelschap van haar echtgenoot blijven, als hij een deugdzame man is. Zij is de “genieting” waarover de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gesproken toen hij zei: “Deze wereld is slechts een genieting. En de beste genieting ervan is een deugdzame gelovige vrouw. Als je naar haar kijkt, dan verbaast zij jou. Als je haar ergens toe aanmoedigt, dan gehoorzaamt zij jou. Als jij afwezig bent van haar, dan beschermt zij jou in haarzelf en in jouw bezit.”

(Moeslim)

Een deugdzame vrouw is naar wie de Profeet (vrede zij met hem) heeft opgedragen toen de Moehaadjiroen (emigranten) hem vroegen: “Welke type bezit dienen we na te streven?” Hij antwoordde: “Een tong die in constante staat van gedenking verkeert, een dankbaar hart of een deugdzame echtgenote die je helpt in jouw geloof.”

(at-Tirmidhie)

In haar huist liefde en genade waarmee Allah haar heeft begunstigd en waarnaar Hij verwees in Zijn Boek. Daarom is de pijn van scheiding soms zwaarder voor haar dan de dood. Het is heviger voor haar dan het verdwijnen van bezit en zwaarder voor haar dan het verlaten van haar land. Zeker als er een hechte relatie bestaat tussen hen. Of als zij kinderen hebben die gedupeerd zullen worden en hun situatie ten gronde gericht zal worden, wanneer hun ouders scheiden.

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah (Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 35, blz. 299)