Het huwelijk zet aan tot betere gedragscode

19991

Het huwelijk kan dienen ter verbetering van het gedrag van een gehuwd paar indien zij beiden over een goed gedrag beschikken of tenminste één van hen met zijn goede gedragscode invloed kan uitoefenen op de wederhelft.

Dat het huwelijk binnen de Islam een zedenschool is, wordt duidelijk gemaakt in verscheidene overleveringen waarin opgeroepen wordt de vrouw niet te slaan, uit te schelden of te grieven. De Profeet (vrede zij met hem) zei zelfs: “Laat een gelovige man geen afschuw hebben van (zijn) gelovige vrouw, en als hij één van haar gedragingen niet kan uitstaan, laat hem dan tevreden zijn met één van haar andere (goede) gedragingen.” (Moeslim)

Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Degene onder de gelovigen met het meest volledige geloof is degene met de beste gedragscode. En de beste onder jullie is degene die zich het beste gedraagt tegenover zijn vrouwen.” (Aboe Dawoed en at-Tirmidhi)

Verder overlevert cAa’ishah (moge Allah tevreden zijn met haar): “De Boodschapper van Allah heeft nooit ofte nimmer iets met zijn hand geslagen, nog een vrouw, nog een bediende…” (Moeslim en Ibnoe Maadjah)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen Moecaawiyah ibnoe Haydah toen hij naar de rechten van de vrouw informeerde: “Sla haar niet!” (Aboe Dawoed, Ibnoe Maadjah en sahih verklaard door al-Albaanie)

Het hebben van een goede gedragscode is een tweerichtingsverkeer, zowel de man als de vrouw dienen zich correct te gedragen tegenover elkaar. Dus gescheld, getier en geweld moeten vermeden worden binnen een relatie. En de mannen die hun vrouwen slecht behandelen zijn zich kennelijk niet bewust van de gunst die Allah hen heeft geschonken. En hetgeen wat ons het meeste stoort is dat sommige mannen zich zeer vriendelijk en welgezind opstellen tegenover hun vrienden, buren en collega’s, maar thuis schijnen zij in een meedogenloos monster te veranderen en het leven van hun vrouwen ondraaglijk te maken. Tegen dit soort mensen wil wij zeggen: “Het zijn jouw vrouw en kinderen die de voorkeur genieten op jouw goede gezindheid, beminnelijkheid, begrip, gezelligheid, kalmte en glimlach.” De Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk: “En de beste onder jullie is degene die zich het beste gedraagt tegenover zijn vrouwen.” (Aboe Dawoed en at-Tirmidhi)

Hoe kan het zijn dat de Profeet (vrede zij met hem) op een hoffelijke wijze omging met zijn vrouwen en hen altijd aansprak op een zoete, liefkozende toon, terwijl de meeste mannen van tegenwoordig hun vrouwen als grofvuil behandelen. Het wordt tijd dat de moslimmannen bij zichzelf te rade gaan en aan hun gedrag beginnen te werken!