Hoe ziet een ideaal huwelijk eruit?

35708

Is het echt zo makkelijk? Of lijkt het juist te simpel gedacht. Als eerst dienen wij Allah te danken voor de Islam die duidelijk de rechten van de moslimvrouw en moslimman zwart op wit heeft staan. Wanneer wij deze niet kennen, en ons niet hierin verdiepen, zal er oneindig discussie ontstaan in het huwelijk. Zie het als broer en zus kwestie “Waarom mag zij dit en ik niet..?” een zinnetje wat vaak voorbij is gekomen wanneer de één wel iets mocht en de ander niet, en vaak had t ook te maken met een cultureel iets. Zo is dat dus ook met onze rechten die beargumenteerd zijn met sterke en logische regels ter bescherming voor ons zelf.

De man is de hoeder en de vrouw is Rabbat ul-Bayt oftewel “de Queen van het huis”. De man is een beschermer en waakt over het huis en de bewoners van het huis. De vrouw beschermt haar man en kinderen binnenshuis. Wanneer de man zich thuis bevindt, dient hij zijn rust te vinden, en dient zijn vrouw haar best te doen dat haar man die rust ook krijgt. Net zoals dat de vrouw met een gerust hart verblijft in haar huis wanneer haar man de deur uitloopt.

Het huwelijk zal alleen niet altijd rozengeur en maneschijn zijn, vooral als we ons niet op het pad bevinden van de Qoraan en Sunnah. Het is makkelijker dat een stel die zich praktiseert en de juiste kennis op doet, de downs met een korreltje zout zal nemen. Waarom? Omdat zij beide op de hoogte zullen zijn, hoe de Salaf in deze situatie zouden hebben gehandeld. Uiteraard dat er een mogelijkheid zal zijn dat één van de partners aan een eigenschap van haar of zijn echtgenoot zal ergeren. Alleen dienen wij aan een eigenschap en misschien wel zelfs meerdere eigenschappen te denken waar we van houden. Velen van ons kennen de Hadith: “Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden over is.”

Deze overlevering staat in Sahih Muslim en is overgeleverd van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn).

Wij zijn immers van bloed en vlees, ieder persoon heeft zo zijn minpunten. Het is van Hem dat wij zwak zijn geschapen, maar aan ons wat we ermee doen. Begaan we de zondes keer op keer, of zoeken we toevlucht tegen de vervloekte Shaytaan en vermenigvuldigen wij onze gebeden opdat Allah ons zal vergeven? Wanneer wij dit doen, zullen onze harten verlicht worden en de last die we dragen van het wereldse leven van onze schouders vallen. Wanneer wij dit in de hand hebben, zal het huwelijk een stuk makkelijker zijn.

Wanneer jouw echtgenoot op zijn of haar zwaktepositie bevindt, maak het dan niet erger of zeg dan niet “Ach hij/zij komt er wel bovenop” Nee! Strek je armen dan vooruit, en communiceer met hem/haar! Ken je dat? Wanneer twee vechters in de ring staan en wanneer de eerste ronde is geweest zij beiden terug naar hun hoek gaan en de trainer dan de ring in komt om zijn leerling te motiveren om door te gaan met vechten? Wees de trainer in het huwelijk! Motiveer je echtgenoot, laat hem/haar door vechten voor het huwelijk, in het leven en voor zichzelf. Zodat hij/zij weet dat er iemand achter hem staat, en wanneer hij door de influisteringen van de Shayatien bijna terug valt dat er iemand is die hem wakker zal schudden.

Wij, en dan spreek ik ook namens mezelf, dienen onze trots, extreme jaloezie, wanhoop opzij te zetten, en we moeten leren communiceren, elkander laten uitpraten, een luisterend oor bieden, want dat is waar we op de dag van vandaag slecht in zijn. We willen ons gelijk hebben, ongeacht wat er op het spel komt te staan. Laten we daar een verandering in brengen, want we streven uiteindelijk slechts naar de Tevredenheid van Allah. Hij is de Alziende, en het recht dat jou is ontnomen zal jou hoe dan ook weer bereiken. En de extreme jaloezie staat los van de positieve jaloezie. De positieve jaloezie , is het beschermen van je partner en je bezit niet toegankelijk laten voor andere. Terwijl extreme jaloezie kan leiden naar wantrouwen, en tot slot een echtscheiding kan veroorzaken.

Aboel-Aswad ad-Doe’alie zei eens tegen zijn dochter: “Wees gewaarschuwd voor jaloezie, want dit kan de sleutel zijn naar een echtscheiding.”

Wees vrolijk van aard, plan uitjes met elkaar. Heb tijd voor elkaar, en verras elkaar uit het niets. Bedank elkaar voor het geduld en de zorgen die jullie voor elkaar hebben. We danken te weinig, en denken vaak aan ons eigen en stop met het kijken naar een ander huwelijk. Stop daarmee! Jullie zullen dan voor de buitenwereld een saai huwelijk kunnen hebben, terwijl jullie binnenshuis een enorme liefdevolle sfeer ervaren en met elkaar kunnen lachen. Terwijl de ander buitenhuis een prachtige huwelijk blijken te hebben, en binnenshuis zich een heel andere verhaal afspeelt. Wanneer er dagen zijn dat je iets op het hart hebt, en dit in jou twijfels geeft over je partner, hou het dan niet vast en vervolgens van gedrag te veranderen. Maar gooi het dan eruit, en zit aan tafel met elkaar. Bied dan een luisterend oor, en werk samen naar een oplossing.

Ik wens eenieder een gezegend huwelijk toe, en voor eenieder die zich in een moeilijkheid bevindt: moge Allah het voor jullie vergemakkelijken en jullie belonen voor het geduld. Degenen die nog niet getrouwd zijn: moge Allah jullie een vrome partner schenken, opdat jullie vrome kinderen zullen krijgen. Allahoemma Amien.

Fa inna ma’al yusri yusraa.

Ingezonden stuk tijdens onze schrijfwedstrijd met als thema: ‘De relatie tussen man en vrouw’.