Twee zielen, een liefdevolle blik en Allahs Barmhartigheid

12105

Het aangaan van een huwelijk staat gelijk aan het aangaan van een levenslange opleiding, met het geloof als basisfundament. Handelend binnen het religieuze referentiekader, neem je als echtgenoot en echtgenote deel aan deze opleiding met als gemeenschappelijk einddoel het Paradijs.

Het huwelijk is van elkaar houden, omwille van Allah. Een middel dat ons dichter naar Allah hoort te brengen en hiermee ons geloof te versterken. Elkaar stimuleren naar het goede en elkaar het slechte verbieden. Je bent immers elkaars ticket naar het Paradijs.

Je bent elkaars metgezel, zowel voor de Dunya als Al-‘Ākhirah. Het huwelijk is niet het zoeken naar perfectie, maar het vinden van balans en aanvulling. Elkaar adviseren op een vriendelijke wijze en elkaars tekortkomingen voor lief nemen. Elkaars rechten respecteren en ook de plichten nakomen. Als onderwijzers voor elkaar.

Het huwelijk is als een boom van liefde, die rust, vrede en veiligheid als vruchten werpt. Het houdt je weg van de streken van Ash-Shayṭān en is een bescherming voor je kuisheid. Het is het basisinstituut met als doel het stichten van een familie.

Terwijl je man nietsvermoedend, vredevol achteroverligt, benader je hem heel liefdevol en voorzichtig… en gooi je koud water over hem heen en dan maak je dat je zo snel mogelijk wegkomt. Want, het huwelijk is ook het hebben van plezier. Het vrijmaken van tijd, voor elkaar. Het hebben van een leuke tijd in een huwelijk is als water voor een plant.

“Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één ziel, en daaruit heeft Hij zijn echtgenote geschapen, opdat hij rust bij haar zou vinden. ” Koran 7:189

Moge Allah eenieder begunstigen met een vrome echtgenoot/echtgenote. Ameen.

Ingezonden stuk tijdens onze schrijfwedstrijd met als thema: ‘De relatie tussen man en vrouw’.