Een stem uit een wolk

12431

Aboe Hoerairah – Moge Allah weltevreden met hem zijn – zegt dat hij het volgende heeft gehoord van de profeet vrede zij met hem: ,,Terwijl een man op een verlaten landstuk liep, hoorde hij een stem uit een wolk zeggen: ,,Besproei de tuin van die-en-die! Waarna de wolk van richting veranderde en (al) zijn water op een stuk grond met zwarte stenen stortte. Al dat water vloeide in een waterbekken. De man is vervolgens het water achternagegaan en zag hoe iemand bezig was het water van richting te veranderen met zijn spade. Hij zei tegen hem: ,,O dienaar van Allah! Hoe heet jij? De man antwoordde: ,,Ik heet zus en zo” (Het viel de man op) dat de naam van deze man dezelfde naam was die zojuist door de stem uit de wolk was genoemd. Toen vroeg de andere man: ,,O dienaar van Allah! En waarom vraag je naar mijn naam?” Toen zei de man: ,,Ik hoorde zoëven een stem uit de wolk waaruit dit water kwam zeggen: ,, besproei de tuin van die-en-die! En hij noemde jouw naam. Kun je mij vertellen wat je precies met deze tuin doet? De man zei: ,,Als dit het geval is en jij het toch wil weten, dan zeg ik je dat ik altijd eenderde van de opbrengst van mijn tuin als liefdadigheid weggeef, eenderde eet ik en mijn kinderen op, en het resterende eenderde stop ik weer terug in de grond.”

(Moeslim)