Islam en dieren 2

12194

Aboe Hoerairah – Moge Allah weltevreden met hem zijn – zegt dat hij het volgende heeft gehoord van de profeet vrede zij met hem: ,,Terwijl een man op een weg liep, kreeg hij een ontzettende dorst. Hij zag (eindelijk) een waterput, hij klauterde in de put naar beneden, dronk en kwam er weer uit. Toen hij eenmaal boven was, zag hij een hijgende hond die erg veel dorst had. Deze hond had zoveel dorst dat hij zelfs zand begon te eten. De man zei: ,,Deze hond heeft evenveel dorst als ik zoëven.” Hij klauterde vervolgens weer in de put naar beneden, vulde zijn schoen met water, hield deze vast met zijn mond, klom naar boven en gaf de hond te drinken. Hij werd daarna hiervoor bedankt door Allah, Die hem al zijn zonden vergaf.”

(Boecharie en Moeslim)