Vergeld kwaad niet met kwaad

14516

Maaa! Maaa! Ahmed is aan het huilen!!

Is Ahmed aan het huilen? En waarom huilt hij?

Hij kreeg ruzie met een van zijn vrienden om wat speelgoed.

Houden jullie echt van jullie Profeet (vrede zij met hem).

Ja! Ja! Jazeker! Wie houdt er nou niet van onze Profeet (vrede zij met hem).

Hij heeft ons geleerd om het kwaad niet met kwaad te vergelden.

Wat betekent dat, ma!?

Al het kwaad dat ons wordt aangedaan beantwoorden wij juist met het goede. Dit soort gedrag moeten wij onszelf aanleren.

Oh, sorry ma! Want Allah, de Verhevene zegt (wat vertaald kan worden met):

“En het goede en kwade zijn niet gelijk: Beantwoord het kwade met wat beter is, dan zal diegene met wie je in vijandschap leefde een oprechte vriend worden.’’

(Soerat Foessillat: 34)

Wat moet ik nu doen met mijn vriend Hassan met wie ik ruzie heb gehad?

Je moet hem vriendelijk advies geven en heb keer op keer geduld met zijn slechte gedrag tegenover jou.

Je hebt gelijk ma! En wij moeten niet vergeten om hulp bij Allah, de Verhevene, te zoeken tegen de vervloekte satan, die ons tot het slechte probeert aan te zetten. Allah, de Verhevene, zegt (wat als volgt vertaald kan worden):

“En wanneer een influistering van de shaytaan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-Acraaf: 200)

Kom op, Rachid laten wij vrede sluiten met onze vriend Hassan.