Vergeving

14098

Aboe Hoerairah – Moge Allah weltevreden met hem zijn – zegt dat hij het volgende heeft gehoord van de profeet vrede zij met hem: ,,Een man leende (altijd) geld aan (behoeftige) mensen en zei altijd tegen zijn bediende: ,,Als je iemand tegenkomt die moeite heeft met het terugbetalen van zijn schulden, vergeef hem dan, misschien zal Allah ons dan ook vergeven (op de Dag des Oordeels). Toen hij Allah (uiteindelijk) ontmoette, vergaf Hij hem (zijn zonden)”

(Boecharie en Moeslim)