De maanstand van de Ramadan:

14495
Allah zegt (betekenis):
"Het is de maand Ramadan waarin de Koran is neer gezonden, als Leiding voor de mensen en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid tussen de Waarheid en de valsheid. Wie van jullie aanwezig is in deze maand, laat hem dan vasten."
(soerat al-Baqarah: 185)
De maand Ramadan begint bij het zien van de nieuwe maan na de 29e dag van de maand Shacbaan. De maand Shacbaan is de maand die vóór de Ramadan komt. Als de nieuwe maan niet te zien is, dan maken wij de 30 dagen van de maand Shacbaan vol. De dag daarna begint dan de maand Ramadan.
De maand Ramadan houdt op wanneer wij weer de volgende nieuwe maan zien. Dan begint de maand Shawwaal. De maand Shawwaal is dus de maand die na de Ramadan komt. Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Als jullie hem (de nieuwe maan) zien, vast dan. En wanneer jullie hem (de volgende nieuwe maan) zien, eindigt dan het vasten. Maar als hij niet te zien is, maak dan de maand (Ramadan) vol tot dertig (dagen)."
(Moeslim)