Het vasten in de maand Ramadan

9454
Het vasten in de maand Ramadan is een verplichting binnen de Islam en is één van de vijf zuilen van de Islam. Allah heeft de moslims dit opgedragen in het tweede jaar van de Hidjrah. Hij zegt namelijk (betekenis):
"O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie Allah vrezen."
(soerat al-Baqarah: 183)
In deze belangrijke maand stopt de moslim met eten en drinken. Hij doet dit vanaf de morgenstond tot zonsondergang. Zij volgen wat Allah zegt in het volgende vers (betekenis):
"Eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad (in de horizon) voor jullie te onderscheiden is, dus tot Fadjr. Vast daarna tot zonsondergang."
(soerat al-Baqarah: 187)