Spot drijven met de hidjaab

17091

Degene die de spot drijft met een moslim of een moslima, omdat die betreffende moslim of moslima zich houdt aan de Islamitische voorschriften, is een ongelovige. Dit geldt zowel voor het dragen van de Hijaab als voor iets anders. Dit op basis van de overlevering van Ibn ‘Omar:

“Een man zei temidden van een gezelschap (terwijl zij onderweg waren) tijdens de slag van Taaboek: “Als het gaat om liefde voor voedsel, leugenachtige tongen en lafheid tijdens het treffen (van de vijand op het slagveld) heb ik nog nooit iemand zoals onze geleerden gezien.” Waarop een man zei: “Je hebt gelogen, maar jij bent (slechts) een hypocriet! Ik zal de Boodschapper van Allah hierover zeker informeren.” Hij vertelde de Boodschapper van Allah hierover en (een vers uit) de Koran werd geopenbaard. ‘Abdoellaah Ibn ‘Omar zei: “En ik zag hem (de hypocriet) hangen aan de teugels van de kameel van de Boodschapper van Allah, terwijl de stenen hem bijna ten val brachten en hij zei: “O Boodschapper van Allah, wij waren slechts aan het dollen en spelen.” De Boodschapper van Allah antwoordde (interpretatie van de betekenis):

“Waren jullie de spot aan het drijven met Allah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper? Verontschuldigt jullie maar niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie gelovig waren. Als wij een groep van jullie vergeven dan zullen wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren.”

(Soerat at-Tawbah: 65-66)

Allah stelt het spotten met de gelovigen gelijk aan het spotten met Hemzelf, Zijn Tekenen en Zijn Profeet (vrede zij met hem). En alle leiding komt van Allah.

Permanente commissie voor het geven van Fatwa’s