Een brief aan mijn lieve zuster

12938

5 maart 2005

Aan: Mijn lieve zuster

Van: Oem Shaymaa’

Mijn lieve zuster,

Jij die nog niet ten prooi is gevallen aan de verleiding van jongens, jij die door Allah bewaard is gebleven voor deze misstap, wees Allah altijd dankbaar dat Hij jou heeft behoed voor datgene waarmee anderen jonge meiden en zelfs getrouwde vrouwen zijn beproefd.

Weet dat jongens in werkelijkheid niets anders zijn dan wolven in schapenkleding. Zij weten niet eens wat liefde is. Het enige wat hen bezig houdt is het bevredigen van hun dierlijke begeerten, op welke wijze dan ook.

Toen de volgende vraag aan een aantal jongens werd gesteld: “Houden jullie werkelijk van deze meisjes met wie jullie omgaan en hebben jullie het voornemen om later met hen te trouwen?”, antwoordden zij kordaat: “Allah behoede! Deze meisjes met wie wij omgaan zijn niks anders dan sloeries en bedriegsters. Hoe kan ik mij ooit binden aan een meisje die zonder enige moeite de eer van haar familie schendt? Wie geeft mij de garantie dat zij later niet mijn eer schendt? Wij gebruiken hen slechts voor vermaak en om de tijd te doden.” Beste zuster, zie je niet in hoe laaghartig deze personen zijn. Pas dus op en trap niet in hun mooie praatjes, loze beloftes en valsheid.

Toen ik een keer enkele meiden die een relatie hadden adviseerde hiermee te stoppen en tegen hen zei: “Zij zijn niets dan hongerige wolven in schapenkleding.”, antwoordde één van hen geïrriteerd: “Ik zweer dat hij van mij houdt. Hij is niet als die anderen, hij heeft een goed karakter.” Een tweede meid sprak woorden van gelijke strekking en voegde hieraan toe: “Hoe verklaar je anders al die moeite die hij heeft gedaan om mij te krijgen? Hoe verklaar je de tranen die hij omwille van mij heeft gelaten? Zeg me dan hoe?” Ik antwoordde: “Deze jongens zijn allen afgestudeerd aan één en dezelfde school: de school van Iblies. Zij worden in hun praktijken bijgestaan door een bataljon vervloekte duivels die hen aansporen, aanmoedigen en aanzetten tot het onteren van zoveel mogelijk goedgelovige meisjes. Als zij daarin eenmaal zijn geslaagd, hoor je de volgende bekende woorden uit hun monden komen: ,,Een meisje die haar eer niet weet te bewaren, valt niet te vertrouwen. Daarna dumpen ze haar, zoals de velen die haar zijn voorgegaan.”

Wat ik wil zeggen, is dat alle jongens één en dezelfde methode, toon van spreken en aanpak hanteren. Ze overspoelen je met lieve woordjes, zoals: “Toen ik je zag, viel ik als een blok voor je… Ik verdrink in je ogen… Leven zonder jou is onmogelijk… Jij bent mijn alles… Jij drijft mij tot waanzin.” Zij weten precies wat het zwakke punt van een vrouw is: haar gevoelens en haar behoefte aan complimenten. Op deze wijze proberen zij haar voor zich te winnen. Wanneer zij haar dan hebben ingepalmd, komt hun ware aard naar boven en zullen zij deze meiden misbruiken voor hun dierlijke begeerten.

Wees dus gewaarschuwd, moge Allah jou beschermen, en denk eens na over je geloof, al is het maar voor deze ene keer. Laat je niet beduvelen door een aantal ontspoorde meiden die hun mond vol hebben van de goede bedoelingen van deze jongens en hoe leuk het is om met hen te zijn. Er is immers geen plaats voor goede bedoelingen en oprechte intenties in de harten van deze jongens, die het lef hebben om de bevelen van Allah, de Almachtige te negeren.

Met vriendelijke groet,

Je zuster in de Islam