“De geur van muskus kwam uit haar neus.”

16299

Een zuster vertelt in een interview dat zij had met het tijdschrift ‘al-Yamaamah’: “Een meisje van twintig jaar verongelukte. Ogenblikken voordat zij stierf werd haar nog gevraagd naar haar toestand. Zij antwoordde: ,,Het gaat goed. Alle Lof zij Allah.” Maar kort daarna stierf zij. Zij werd vervolgens gebracht naar een kamer waar de dodenwassing voor haar werd verricht. Toen wij haar op een houten plank legden en begonnen met het verrichten van de wassing merkten wij op dat haar gezicht straalde en opgesierd werd door een glimlach. Het leek alsof zij sliep. Er waren geen verwondingen, botbreuken of bloedingen te zien. Het vreemde was dat toen wij haar wilden optillen om de wassing te voltooien een wit vloeistof uit haar neus droop dat de kamer opvulde met de geur van muskus. Verheven zij Allah! Het was werkelijk de geur van muskus. Allen riepen we: ,,Allaahoe Akbar!” Mijn dochter die een vriendin was van het meisje dat was overleden begon te huilen.

Ik vroeg de tante van het overleden meisje hoe zij tijdens haar leven was. Ze antwoordde: ,,Vanaf jongs af aan ging zij zorgvuldig om met haar gebeden. Zij keek nooit naar films en series. Zij keek überhaupt geen tv. Ook luisterde zij niet naar muziek en sinds haar dertiende vastte zij iedere maandag en donderdag. Ook wilde zij heel graag helpen bij het wassen van de doden. Maar daar is zij helaas nooit aan toe gekomen. Zij wordt nu zelf gewassen. Haar leraressen en vriendinnen spraken altijd over haar godsvrucht, goede manieren en gedragscode en zij wist indruk te maken op haar vriendinnen en leraressen, zowel tijdens haar leven als na haar dood.”

De dichter sprak de waarheid toen hij zei:

Net alsof het kloppen van het hart tegen de persoon zegt: ,,Waarlijk het leven bestaat slechts uit minuten en seconden. Zorg er dus voor dat je voor jouw ziel bekendheid werft voordat je sterft. Want bekendheid onder de mensen (na jou dood) is als een tweede leven.”