Wat is de Hadj?

10708
Vraag:
Wat is de Hadj?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De Hadj is het reizen naar het heilige Huis van Allah, de Kacbah. Daar voer je vervolgens de Manaasik (rituelen) uit. Deze rituelen zijn handelingen en uitspraken van de Profeet (vrede zij met hem) die hij verrichtte toen hij de Hadj deed. Bijvoorbeeld de Tawaaf (het zeven maal rondgaan om het Huis), de Sacyie (het zeven maal heen en weer lopen tussen Safaa en Marwah), het staan op de berg cArafah, het werpen van de stenen richting de Djamaraat in Mina en de resterende rituelen.
De Hadj brengt veel goeds met zich mee. Er wordt getuigd dat Allah Eén is, moslims leren elkaar kennen, ze leren de regels van hun religie en nog veel meer.
Sheich Mohammed Saalih al-Moenadjid
www.islamqa.com