|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
De uitspraken van de grote geleerden over de Eigenschappen van Allah?
Hier volgt een
samenvatting van de vaststaande meningen van de vier grote imams omtrent de
Namen en Eigenschappen van Allah. Ik vraag Allah om de intentie achter dit
werk onvermengd te laten zijn en ons te leiden naar het rechte pad.


Imam Aboe Haniefah

(moge Allah hem genadig zijn)

Imam Aboe Haniefah zegt:
“Aan Allah behoort een Hand, een Gezicht en een Nafs, zoals Hij te kennen
geeft in de Koran. Dus datgene wat Allah aan Zichzelf toeschrijft in de
Koran wat betreft Gezicht, Handen en Nafs, zijn Eigenschappen van Allah
waarvan de hoedanigheid niet bekend is. En het is niet toegestaan om Zijn
Hand te vertalen met Zijn Macht of Zijn Gunst, want dit is een ontkenning
van Zijn Eigenschappen…”[1]

Ook zegt hij: “De
Eigenschappen van Allah zijn anders van hoedanigheid dan onze eigenschappen.
Zijn Kennis is anders dan onze kennis, Zijn Macht is anders dan onze macht,
Zijn Zicht is anders dan ons zicht, Zijn Gehoor is anders dan ons gehoor en
Zijn Spraak is anders dan onze spraak.”[2]

Verder zegt hij met
betrekking tot Allah’s Woorden (interpretatie van de betekenis):

“Allah’s Hand is
boven hun handen.”

                                                                
(Soerat al-Fath: 10)

“Zijn Hand is anders
dan die van Zijn schepselen.”[3]

Bovendien zegt imam
Aboe Haniefah: “Waarlijk, Allah bevindt Zich boven de hemelen en niet op
aarde.” Een man vroeg hem vervolgens: “Hoe zit het dan met de volgende
Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):


“En Hij is met jullie.” 
                                                                                        
(Soerat al-Hadied:
4)

Hierop antwoordde
imam Aboe Haniefah: “Dit is net alsof jij iemand een brief schrijft waarin
je zegt: ,,Ik ben met jou,” en toch ben jij van hem verwijderd.”[4]


Imam Maalik

(moge Allah hem genadig zijn)

Djacfar
ibnoe cAbdillah zegt: “Toen wij een keer bij Maalik zaten, kwam
een man binnenstappen en vroeg: ,,O Aboe cAbdillah, Allah heeft
Zich boven Zijn Troon verheven, hoe heeft Hij Zich verheven?” imam Maalik
werd naar aanleiding van deze vraag ontzettend boos en het klamme zweet brak
hem uit. Hij hief vervolgens zijn hoofd en gooide een stokje weg dat hij
eerder in zijn hand had en zei: ,,Wat betreft de hoedanigheid van (de
Eigenschappen van) Allah, dit gaat ons verstand te boven. Wat betreft het
zich verheffen, (de betekenis hiervan) is bekend, het geloven in het feit
dat Allah zich boven Zijn Troon heeft verheven is verplicht en het vragen
ernaar is een religieuze innovatie (bidcah)…”[5]


Imam Ash-Shafici
(moge Allah
hem genadig zijn)

Toen Ash-Shafici
gevraagd werd over de Eigenschappen van Allah, zei hij[6]:
“Waarlijk, Allah is Horende, bezit Twee Handen op basis van de volgende
Uitspraak (interpretatie van de betekenis):


“Welnee, Zijn Beide
Handen zijn uitgestrekt.”                                        
    
(Soerat Al-Maa’idah: 64)

Hij bezit een
Rechterhand op basis van de volgende Uitspraak (interpretatie van de
betekenis):


“En de hemelen zijn
opgerold in zijn Rechterhand.” 

            
                
     
(Soerat Az-Zoemar: 67)

Hij bezit een Gezicht
op basis van de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis):


“En er rest slechts het
Gezicht van jouw Heer…”
 
                                   

(Soerat Ar-Rahmaan: 27)

En Hij bezit een Voet
op basis van de volgende overlevering: “Totdat de Heer, de Verhevene,
Zijn voet daarin plaatst.”    
(al-Boechari en Moeslim)


Imam Ahmad

(moge Allah hem genadig
zijn) 

Imam Ahmad heeft
gezegd: “Wie beweert dat Allah niet praat, is een ongelovige (Kaafir)”[7]

Ook zei hij: “Wie
beweert dat Allah niet gezien zal worden in het Hiernamaals is ongelovige
een verloochenaar van de Koran.”
[8]
                                                                                              
Slotwoord

Als
wij de uitspraken van deze grote imams omtrent de Namen en Eigenschappen van
Allah bestuderen, dan valt ons op dat deze uitspraken geheel met elkaar
overeenstemmen. Zij hanteren allemaal hierin de richtsnoer van de Koran en
de authentieke Soennah die vrij is van verdraaiing, ontkenning en het
trekken van vergelijkingen als het gaat om de Namen en Eigenschappen van
Allah. Dus de ware gelovige bevestigt alle Namen en Eigenschappen die Allah
aan Zichzelf heeft toegekend of door de Profeet (vrede zij met hem) aan Hem
zijn toegekend zonder in te gaan op de hoedanigheid.

Tot
slot dient eenieder te begrijpen dat de Eigenschappen van Allah anders zijn
dan die van Zijn schepselen, want niemand is gelijk aan Hem wat betreft
Zichzelf, Zijn Eigenschappen en Zijn Daden.

Ik
vraag Allah om de moslims baat te geven middels deze woorden en dat Hij hun
harten  verenigt op basis van één geloofsleer, namelijk die van de Koran en
de authentieke Soennah en alle lof zij Allah.

 [1]

Al-Fiqh al-Absat met
Tahqieq van al-Khawthari, 

blz 56, uitgeverij
‘Anwaar’ in Cairo


[2]

Al-Fiqh al-Akbar met
uitleg van Al-Qaari,

blz. 302, uitgeverij
‘Daar al-Kotob al-3ilmiah’ in Bairoet


[3]

Al-Fiqh al-Absat met
Tahqieq van al-Khawthari, 

blz 56, uitgeverij
‘Anwaar’ in Cairo


[4]

Al-Asmaa’ was-Sifaat,
boekdeel 2, blz. 170


[5]

Al-Hiliyyah,
boekdeel 6, blz. 325-326


[6]

Al-Ictiqaad
van Ash-Shafici en At-Tabaqaat van Ibnoe Abi Yaclah


[7]


As-soennah, blz. 71,

uitgeverij ‘Daar al-Kotob
al-3ilmiah’ in Bairoet


[8]

Tabaqaat al-Hanaabilah,
boekdeel 1, blz. 59 en 145

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter