|
19:10
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:31
Middel 6
06:28
Middel 5
12:56
Middel 2
16:15
Middel 4
19:10
Middel 3
20:59
Alle gebedstijden
De verheven positie van cOmar ibn al-Khattaab

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Terwijl ik sliep,
zag ik de mensen aan mij voorgeleid worden, terwijl zij gewaden droegen. Bij
sommigen bereikten ze
(de gewaden) de borst en bij sommigen bereikten
ze niet eens
(de borst).  En
toen kwam cOmar ibn al-Khattaab voorbij met een gewaad die hij
(over
de grond) meesleepte. Ze (de metgezellen) vroegen: ,, Waar staan (de
gewaden) in deze droom voor, o Boodschapper van Allah (vrede
zij met hem)?” Hij antwoordde: ,,(Zij staan voor) het geloof!” 
                         
                       
           
      
  (al-Boechari en Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: (In mijn droom)
betrad ik het Paradijs waar ik een huis of een paleis zag. Hierop zei ik:
,,Van wie is dit?” Zij antwoorden: ,,Dit is van cOmar ibn al-Khattaab.”
Ik wilde daarop naar binnen gaan, maar herinnerde mij toen jouw ghierah
(eergevoel).
 cOmar ibn al-Khattaab
begon toen te huilen en zei: ,,O Boodschapper van Allah, hoe kan mijn gevoel
van eer door u aangetast worden?” 
                                                       
(al-Boechari en
Moeslim)

De Boodschapper van Allah (vrede zei met hem) zei: “…Kalmeer
jezelf, o Ibn al-Khattaab. Bij degene
in Wiens Handen mijn ziel ligt, telkens als de shaitan jouw treft op zijn
weg, dan neemt hij
(uit angst voor jou) een andere weg.” 
                                                               
(al-Boechari en Moeslim)

Ibn cAbbas
overlevert dat cOmar op zijn draagbaar (lijkbaar) werd
geplaatst waarna de mensen zich om hem heen verzamelden. Zij verrichtten
smeekbeden voor hem voordat hij werd opgetild. En terwijl ik in de menigte
stond greep iemand mij ineens bij mijn schouder.
(Toen ik mij omkeerde)  zag
ik dat het cAli ibn Abi Taalib was die Allah om genade vroeg voor
c
Omar. Hij zei: “Er is niemand na jou
(o cOmar)
met wiens daden ik Allah het liefst zou willen ontmoeten, dan jouw daden.
Bij Allah, ik vermoed dat Allah jou zal plaatsen bij jouw twee vrienden
(De
Profeet, vrede zij met hem en Aboe Bakr).  Ik
hoorde de Profeet
(vrede zij met hem) vaak zeggen: “Ik en Aboe Bakr
en cOmar kwamen… Ik en Aboe Bakr en cOmar gingen
naar binnen… Ik en Aboe Bakr en cOmar gingen naar buiten…”                     
                        
(al-Boechari en
Moeslim)

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter