|
03:51
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:51
Middel 6
05:24
Middel 5
13:48
Middel 2
18:02
Middel 4
21:56
Middel 3
23:30
Alle gebedstijden
De vrouw en haar zorgen

Hier volgt een aantal
belangrijke adviezen voor de vrouw om haar zorgen te verdrijven en geluk
te verwerven.

1.     De
Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Waak over

(de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou
waken. Waak over
(de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor
jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt,
zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de
(gehele) gemeenschap
zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zal
slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En
als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zal daarin niet
zal slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven.
De pennen zijn reeds opgeheven en de Geschriften zijn reeds opgedroogd.” 
                                      
                                                                                         
(at-Tirmidhi)

2.     Het
bewaren van religieuze rust en het gedenken van Allah, Allah zegt (interpretatie
van de betekenis):

(Zij
zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door
het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de
harten tot rust.”  
                                                                                                                    

(Soerat ar-Racd: 28)

3.     Vertrouw
op Allah, laat alles aan Hem over, neem genoegen met Zijn
voorbeschikking, zoek toevlucht tot Hem, reken op Hem en weet dat Allah
voor jou voldoende is, omdat alles aan Zijn Wil onderworpen is.

4.    
Stel het werk van vandaag niet uit tot
morgen en neem de Regels van Allah in acht.

5.    Pas
op voor het vervallen in zonde en verderf, want het zijn immers de
zonden die de oorzaak zijn van alle droefenis, problemen en leed.

6.     Gedenk
dat na de regen altijd weer zonneschijn komt. Allah zegt (interpretatie
van de betekenis):

“Waarlijk, met het
ongemak komt zeker gemak”                     
                     
(Soerat ash-Sharh: 5)

7.     Wees
sterk, heb een rotsvaste overtuiging en een onwrikbaar hart en koester
grote verwachtingen en ambities.

8.     Zorg
ervoor dat je altijd goed bent voor je ouders, want het is de
weltevredenheid van je ouders over jou die jou geluk kan geven.

9.     Besluiteloosheid
en twijfel kunnen de aanleiding zijn voor veel zorgen en verdriet.
Daarom raad ik je aan de volgende keer bij het maken van een besluit
‘Salaat ul-Istikhaarah’ te verrichten, anderen om advies te vragen, op
basis daarvan vervolgens een besluit te maken en recht op je doel af te
gaan.

10.  Weet
altijd dat geluk niet samenhangt met goede komaf, hoge status en geld,
maar geluk zit hem vooral in geloof, kennis en goede gedragscode.

11.  Een
aantal oorzaken van zorgen zijn: het verdoen van tijd, uitstellen van
berouw, vijandigheid tegenover mensen, slecht zijn voor je ouders en het
doorvertellen van geheimen.

12.  
Het vragen van vergiffenis verdrijft de
zorgen en stress en opent de deuren naar gemoedsrust.

13. 

Tot slot wil ik zeggen dat het ten strengste verboden is
om zelfmoord te plegen, de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Wie zichzelf met iets doodt, zal daarmee eeuwig gestraft worden in het
Vuur van de Hel.”


Gebaseerd op het werk van Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter