|
07:12
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:11
Middel 6
07:12
Middel 5
13:54
Middel 2
17:22
Middel 4
20:22
Middel 3
22:15
Alle gebedstijden
Enkele adviezen voor de vastende

Lof zij Allah alleen
en zegening en vrede zij met de laatste profeet.

 

Dit zijn, beste
broeder en zuster, enkele beknopte suggesties die u kunnen helpen
zichzelf, uw huis en (eventueel) uw moskee voor te bereiden op de
heilige maand Ramadan, biddende  uwbroeder
en zuster enkele beknopte suggesties die u kunnen helpen zichzelf te
voor te bereiden op
tot Allah om ons en alle moslims te helpen bij
het vasten en het bidden tijdens deze heilige maand; waarlijk Hij is tot
alles in staat:

 

1- De
intentie zuiveren en de daden zuiver voor het aangezicht van Allah
verrichten;

2- De gunst van Allah met deze aangelegenheid gewaarworden;

3- Beseffen dat Ramadan een concurrentiemaand is voor diegenen die
zichzelf tegen het Hellevuur      willen
beschermen;

4- Zich vrij maken voor het lezen van de Koran en zo veel mogelijk
afstand nemen van andere wereldlijke zaken;

5- Gebruik bij het lezen van de Koran een tafsir-boek: bijvoorbeeld
Taysir Al Karim ar-Rahmaan van Imam Sacdi. Een tafsir-boek
zult u nodig hebben voor de uitleg van de moeilijke verzen;

6- Zorg ervoor dat je twee verschillende Koransessies houdt, eentje voor
het aandachtige begrijpend lezen, waarbij je stilstaat bij de
wonderbaarlijkheden en de tekenen van de Koran; en een andere sessie
voor het vloeiend lezen, waarbij je ernaar streeft zo veel beloning van
Allah te verkrijgen door de Koran zo vaak mogelijk uit te lezen;

7- Een dagschema maken met een dagindeling op basis van uw eigen
mogelijkheden en capaciteiten;

8- Zichzelf trainen op doecaa’ (smeekbeden) en het ten hemel
strekken van je handen tijdens doecaa’;

9- Zichzelf trainen na afloop van het gebed in de moskee te blijven,
vooral na fadjr- en casr-gebed;

10- Zichzelf trainen op liefdadigheid, gulheid en vrijgevigheid.

11- Zichzelf stimuleren de biografieën van onze voorgangers te lezen en
speciale aandacht te geven aan hoe zijn zich tijdens de maand Ramadan
gedroegen;

12- Bandjes luisteren en folders lezen die gaan over de maand Ramadan.

13- Nachtgebed verrichten (liever samen met de imam in de moskee).

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter