|
13:34
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:26
Middel 6
08:18
Middel 5
13:34
Middel 2
16:02
Middel 4
18:36
Middel 3
20:22
Alle gebedstijden
Enkele wijze uitspraken van al-Hassan al-Basriy

Er
is overgeleverd door Hafs ibn cOmar: "Op een dag huilde al-Hassan
al-Basriy (moge Allah hem genadig zijn), waarop hem werd gevraagd: “Waarom
huil jij?” Hierop antwoordde hij: “Ik vrees dat Allah mij morgen in de
Hel werpt zonder dat Hij Zich er iets van aantrekt.”

Er
is overgeleverd door Saalih bin Roestoem: “Ik hoorde al-Hassan al-Basriy
zeggen: “Moge Allah Zijn Barmhartigheid doen neerdalen op een man die niet
misleid wordt door de veelvoud van de mensen om zich heen. Zoon van Adam,
eenzaam zult u sterven, eenzaam zult u het graf binnengaan, eenzaam zult u
wederom opgewekt worden en eenzaam zult u verantwoordelijkheid afleggen.
Zoon van Adam, u bent de aangewezene en de gevraagde.”

Er
is overgeleverd door Ashcath: “Het was zo dat als we al-Hassan
al-Basriy bezochten, wij hem vervolgens verlieten in een toestand waarin wij
het wereldse leven als niets beschouwden.”