Ar-Riyaa’

19197

Taalkundige betekenis: iets laten zien aan een ander om door hem gezien te worden (te kijk lopen).

Islamitische betekenis: het naar buiten toe doen alsof je gehoorzaam bent aan de Voorschriften van Allah, zodat de mensen dit kunnen zien en (jou) prijzen.

Het oordeel over Riyaa’

  1. Lichte Riyaa’ is kleine Shirk.
  2. Grote Riyaa’ is grote Shirk. Alle daden of het grootste deel daarvan komen voort uit Riyaa’. Dit is grote Shirk en komt niet voor bij een gelovige. Dit is meer een eigenschap van een Moenaafiq (hypocriet).

Het gevaar van Riyaa’

1. Men dient te weten dat Riyaa’ kleine Shirk is.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het meeste wat ik voor jullie vrees is kleine Shirk. Hij werd hierover gevraagd en antwoordde: “(Dit is) ar-Riyaa’.”

(Ahmad)

2. Ook dient men te weten dat Riyaa’ niet wordt vergeven als de pleger hiervoor geen berouw toont. Dit op basis van de uitspraak van Allah:

Waarlijk Allah vergeeft het niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend en Hij vergeeft buiten dit (alles) aan wie Hij wilt.”

(Soerat an-Nisaa’: 48)

Dit vers omvat grote en kleine Shirk.

3. Riyaa’ doet de daad waarmee het is vermengd teniet gaan.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah zegt: “Ik ben Degene Die Zich het meest behoefteloos stelt als het gaat om het toekennen van deelgenoten (Shirk). Wie een daad verricht waarin hij deelgenoten aan Mij toekent: Ik laat hem en zijn Shirk (voor wat het is).”

(Moeslim)

4. Het gevaar van Riyaa’ is groter dan de beproeving van Masieh ud-Daddjaal (ook wel bekend als de antichrist).

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Zal ik jullie informeren over datgene wat ik meer vrees voor jullie dan Masieh ud-Daddjaal?” Zij zeiden: “Jazeker, o Boodschapper van Allah.” Hij zei: “Verborgen Shirk. Een man staat op om het gebed te verrichten en verfraait zijn gebed vanwege het feit dat een ander naar hem kijkt.”

(Ahmad)