De bewakers van het Hellevuur

11992

Over het Vuur waken Engelen. Hun verschijning is overdonderend en hun hardvochtigheid is hevig. Zij zijn hun Schepper nooit ongehoorzaam en doen datgene wat hen wordt opgedragen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie familie voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hardvochtige engelen (als bewakers) zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn betreffende datgene wat Allah hen opdraagt en (zij) doen datgene wat hun wordt bevolen.

(Soerat at-Tahriem: 6)

En hun aantal is negentien, Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

Ik zal hem Saqar (de Smelter; een naam voor de Hel) doen binnentreden. En wat doet jou weten wat saqar is. Zij (de Hel) laat niets achter en laat niet met rust. Zij verschroeit (de huid van) de mens. Over haar (waken) negentien (engelen).”

(Soerat al-Moeddatthir: 26-30)

Hun aantal was een beproeving voor de ongelovigen. Zij dachten namelijk dat zij dit geringe aantal makkelijk zouden kunnen verslaan, daarentegen vergaten zij dat slechts één van deze engelen voldoende is om het op te nemen tegen de gehele mensheid. Daarom zegt Allah wat als volgt vertaald kan worden:

En Wij hebben geen anderen dan de engelen als bewakers over de Hel aangesteld. En Wij hebben hun aantal slechts een beproeving gemaakt voor degenen die ongelovig zijn.

(Soerat al-Moeddatthir: 31)

Ibn Radjab schrijft in zijn boek Tagwief min an-Naar: “Het is bekend onder de Salaf (voorgangers) en de Khalaf (degenen die de salaf opvolgden) dat de beproeving het gevolg was van het genoemde aantal engelen. De ongelovigen waren van mening dat zij hen makkelijk zouden kunnen doden, bestrijden en weerstand tegen hen zouden kunnen bieden. Zij wisten echter niet dat de gehele mensheid niet opgewassen is tegen slechts één van deze engelen.”

Deze engelen heeft Allah de naam Khazanatoe Djahannam (bewakers van het Hellevuur) gegeven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En degenen die zich in de Hel bevinden zeggen tegen de bewakers van het Hellevuur: ,,Vraagt jullie Heer om slechts één dag de bestraffing te verlichten?

(Soerat Ghaafir: 49)