De hoogste plaats in het Paradijs

23984

De hoogste plaats in het Paradijs is bestemd voor slechts één persoon en wordt al-Wasielah genoemd. En met de Wil van Allah zal deze plaats toekomen aan de uitverkoren Profeet en de beste onder de schepselen: Mohammed (vrede zij met hem). Ibn Kathier zegt in zijn boek ‘an-Nihaayah’: “Er is gesproken over de hoogste plaats in het Paradijs: al-Wasielah. Daar zal de Boodschapper van Allah verblijven.” Als bewijs hiervoor voerde hij de volgende overlevering aan van Djabier ibn cAbd Allah waarin hij overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die na de oproep (tot het gebed) het volgende zegt: ,,Allaahoemma Rabba haadhihi d-dacwati taamah was salaatil qaa’imah aati Mohammadan al-Wasielati wal Fadielah wabcathhoe maqaaman mahmoedan alladhi wacadtah.” (O Allah, Heer van dit volledige oproep en het gebed dat zo gaat plaatsvinden, schenk Mohammed al-Wasielah en al-Fadielah (aanzien) en breng hem in een verheven positie die U hem heeft beloofd.) maakt aanspraak op mijn bemiddeling op de Dag der Opstanding.”

(al-Boechari)

Ook noemde Ibn Kathier als bewijs de overlevering van cAmr ibnoel cAas waarin hij zegt: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: ,,Als jullie de Moe’addhin horen zeg hem dan na. Vraagt vervolgens om zegeningen voor mij. Want wie één keer om zegeningen voor mij vraagt: Allah zal hem dan tien maal prijzen (in een hoogstaande gezelschap van Engelen). En vraagt Allah, de Verhevene vervolgens voor mij al-Wasielah. Want wie voor mij aan Allah al-Wasielah vraagt komt in aanmerking voor mijn voorspraak.”

(Moeslim)

De metgezellen vroegen aan de Profeet (vrede zij met hem): “Wat is al-Wasielah?” Hij antwoordde: ,,De hoogste plaats in het Paradijs die slechts bestemd is voor één persoon en ik hoop dat ik die persoon ben.”

(Ahmad)

Aboe Sacied overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “al-Wasielah is een rang bij Allah waarboven geen hogere rang is. Vraagt Allah voor mij dan ook al-Wasielah.”

(Ahmad)