De laatste persoon die het Paradijs zal binnentreden

9952

cAbd Allah ibnoe Mascoed overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De laatste die het Paradijs zal binnentreden is een man die loopt (over de Siraat) en dan weer valt en dan weer door het Vuur wordt verschroeid. Als hij eenmaal aan de overkant is, draait hij zich om en zegt: ,,Verheven is Degene Die mij van jou heeft gered. Allah heeft mij zeker iets gegeven wat hij niemand van de eersten en de laatsten heeft gegeven.” Daarna werpt zich voor hem een boom op. Hij zal dan vragen: ,,O mijn Heer, breng mij dichter bij die boom zodat ik zijn schaduw kan opzoeken en van zijn water kan drinken.” Allah, de Verhevene, zal dan antwoorden: ,,O zoon van Adam, wellicht als Ik jou dit geef zul jij Mij om meer vragen?” Hij zal zeggen: ,,Nee, O Heer.” En hij belooft niets meer te vragen. En Allah, de Verhevene, zal hem dit niet kwalijk nemen aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. Dan zal Hij (Allah) hem dichterbij brengen. Hij zal dan van zijn schaduw genieten en van zijn water drinken.

Vervolgens werpt zich een boom op die nog mooier is dan de vorige. Waarop hij zal vragen: ,,O Heer, breng mij dichter bij die boom zodat ik van zijn water kan drinken en zijn schaduw kan opzoeken. Verder zal ik U niets vragen.” Hij (Allah) zal dan antwoorden: ,,O zoon van Adam, heb jij Mij niet beloofd niets anders te zullen vragen.” Dan zal Hij zeggen: ,,Wellicht als Ik jou dit geef zul jij Mij om meer vragen?” En hij belooft niets meer te vragen. En Allah, de Verhevene, zal hem dit niet kwalijk nemen aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. Dan zal Hij (Allah) hem dichterbij brengen. Hij zal dan van zijn schaduw genieten en van zijn water drinken.

Vervolgens werpt zich een boom op bij de Poorten van het Paradijs die nog mooier is dan de vorige twee. Waarop hij zal vragen: ,,O Heer, breng mij dichter bij die boom zodat ik van zijn water kan drinken en zijn schaduw kan opzoeken. Verder zal ik U niets vragen.” Hij (Allah) zal dan antwoorden: ,,O zoon van Adam, heb jij Mij niet beloofd niets anders te zullen vragen.” Dan zal Hij zeggen: ,,Wellicht als Ik jou dit geef zul jij Mij om meer vragen?” En hij belooft niets meer te vragen. En Allah, de Verhevene, zal hem dit niet kwalijk nemen aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. Dan zal Hij (Allah) hem dichterbij brengen. Als hij hierbij in de buurt komt hoort hij stemmen van de bewoners van het Paradijs. Waarop hij zal vragen: ,,O Heer, laat mij het binnentreden?” Hij (Allah) zal dan vragen: ,,O zoon van Adam, Hoe kan Ik zodanig tevreden stellen zodat jij ophoudt met vragen? Zal je tevreden zijn als Ik jou ad-Doenyaa (de wereld) geef en het gelijke hiervan?” Hij zal antwoorden: ,,O Heer, drijft U de spot met Mij, terwijl U de Heer der Werelden bent?” Hierop moest Ibn Mascoed lachen en zei: “Zullen jullie mij niet vragen waarom ik lach?” Waarop zij vroegen: “Waarom lach je?” Hij antwoordde: “Zo ook moest de Boodschapper van Allah hierom lachen. Toen werd er aan hem gevraagd: “Waarom lacht u, O Boodschapper van Allah?” Waarop hij antwoordde: “Vanwege het gelach van de Heer der Werelden toen er tegen Hem werd gezegd: “O Heer, drijft U de spot met Mij, terwijl U de Heer der Werelden bent?” En Hij (Allah) zegt daarna: ,,Ik drijf de spot niet met jou, maar Ik ben tot alles wat Ik wil in staat.” (Moeslim)