De omvang van het Hellevuur

9830

Het Hellevuur is erg groot van omvang met een zeer diepe afgrond. Dit kunnen wij achterhalen uit de volgende zaken.

1. Een ontelbaar aantal zal de Hel binnentreden en bovendien zal eenieder van hen zo groot van omvang zijn dat alleen zijn kies alleen al de omvang heeft van de berg Oehoed. En de afstand tussen zijn beide schouders is gelijk aan een loopafstand van drie dagen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De kies van een ongelovige of zijn hoektand is (even groot) als Oehoed en de dikte van zijn huid is als een wandeling van drie dagen.”

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het zitvlak van een ongelovige in het Vuur is als (de afstand) tussen Mekka en Medina (500 km).”

(at-Tirmidhie)

Desondanks zal de Hel geen enkele moeite hebben om het grote aantal onrechtplegers en ongelovigen die vanaf het begin van de schepping hebben bestaan te huisvesten. Het is zelfs zo dat er plaats zal overblijven. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

(Gedenk) de Dag dat Wij tegen de Hel zeggen: ,,Ben jij geheel gevuld.” Enzij antwoordt: ,,Is er nog meer?”

(Soerat Qaaf: 30)

De Hel is te vergelijken met maalstenen waarin duizenden en duizenden tonnen graan in verdwijnt, waarna alles zonder enige moeite vermalen zal worden. Terwijl de maalstenen nog altijd wachten op meer. In de overlevering waarin de Hel en het Paradijs hun beklag kwamen doen bij Allah, zei Hij: “Jij bent mijn Bestraffing waarmee ik straf wie ik wil.” En beiden van jullie zullen geheel gevuld worden. Wat betreft de Hel deze zal niet vol raken totdat Allah, de Verhevene, Zijn Voet erin plaatst en zij dan roept: ,,Genoeg, genoeg. Dan pas zal zij geheel gevuld zijn en zal zij achteruitdeinzen. En Allah doet geen van Zijn schepselen onrecht aan.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

2. Als een steen vanaf haar afgrond naar beneden gegooid dan duurt het onvoorstelbaar lang voordat deze steen de bodem van het Hellevuur bereikt. Aboe Hoerayrah overlevert: “Wij waren (eens)met de Boodschapper van Allah toen wij een vallend geluid hoorden, waarop de Profeet (vrede zij met hem)zei: ,,Weten jullie wat dat is?” Wij antwoordden: ,,Allah en Zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei: ,,Dit is een steen die zeventig jaar geleden in het Hellevuur is gegooid en sindsdien aan het vallen is, tot nu.”

(Moeslim)

3. Het grote aantal Engelen dat zal aankomen met de Hel op de Dag des Oordeels. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Er zal op die Dag worden aangekomen met de Hel die aan zeventigduizend koorden wordt getrokken. En aan elk koord trekken weer zeventigduizend Engelen.”

(Moeslim)

Probeer je eens de omvang van de Hel voor te stellen als hiervoor zo’n groot aantal Engelen nodig is waarvan alleen Allah hun ware kracht kent.

Team al-Yaqeen