Definitie cAqiedah

10659

Al-cAqiedah staat voor een verzameling onmiskenbare onderwerpen waar het verstand en de natuurlijke aanleg van de mens zich bij neerleggen. Onderwepen die verankerd zitten in het hart van de mens en niet open staan voor enige vorm van twijfel, zoals het geloof in het bestaan van de Schepper, Zijn alomvattende kennis, Zijn Almacht, de ontmoeting met Hem na de dood, de beloning voor de verrichte daden en de verplichting om Zijn bevelen, die hij middels Zijn Boeken en Zijn Profeten aan ons heeft geopenbaard, op te volgen. Alleen hierdoor wordt de ziel gereinigd, de lust gevoelens in bedwang gehouden, het karakter vervolmaakt en de relaties tussen de mensen onderling geordend. Al-cAqiedah is ook geloven dat de Schepper niet van ons afhankelijk is, maar dat wij juist van Hem afhankelijk zijn in al onze zaken. Hij is het Die ons het leven heeft geschonken en op Hem dienen wij te vertrouwen. Wij vestigen onze hoop op Hem alleen en Hij alleen kan ons bescherming bieden. Wij hebben lief omwille van Hem en wij verafschuwen omwille van Hem. Hij is onze Heer, buiten Hem hebben wij geen andere heer. Hem alleen aanbidden wij en wij kennen Hem geen deelgenoten toe.