Definitie Tawhied

20979

De taalkundige betekenis van Tawhied is: Het één maken en het ontkennen van meerderen. De Islamitische betekenis van tawhied is: Het ontkennnen van een gelijke aan Allah in al Zijn Eigenschappen, Namen en Daden. Tevens betreft het de ontkennig dat Allah gelijken heeft in Zijn Heerschappij. Allah zegt met betrekking tot het ontkennen van een gelijke in Zijn Namen en Eigenschappen (betekenis van de interpretatie):

“Zeg: ,,Hij is Allah, de Enige. Allah is as-Samad (de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is en Hij is van niemand afhankelijk). Hij heeft niet verwekt noch is Hij verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”

(Soerat al-Ikhlaas)

Allah zegt met betrekking tot het ontkennen van deelgenoten in Zijn Heerschappij (betekenis van de interpretatie):

“Zeg: ,,Wie voorziet jullie (van onderhoud) uit de hemel en de aarde?” Of ,,Wie gaat over het horen en het zien en Wie brengt het levende voort uit het dode en Wie brengt het dode voort uit het levende en Wie regelt het bestuur?” Zij zullen zeggen: ,,Allah!”

(Soerat Yoenes: 31)

Allah zegt met betrekking tot het ontkennen van deelgenoten in Zijn Aanbidding (betekenis van de interpretatie):

“Zeg: ,,Waarlijk mijn Salaah (gebed) en mijn Noesoek (aanbidding/offering) en mijn leven en mijn sterven zijn voor Allah, de Heer der Werelden. Hij kent geen deelgenoten. En hiertoe ben ik opgedragen en ik ben de eerste van de moslims.”

(Soerat al-Ancaam : 162-163)

Op basis van het voorgaande kunnen wij opmaken dat tawhied uit de volgende drie categorieën bestaat:

– Tawhiedul Asmaa’ was Sifaat oftewel de Eénheid van de Namen en Eigenschappen van Allah.

– Tawhiedur Roeboebiyyah oftewel de Eénheid van Allah in Zijn Heerschappij. Hij alleen gaat over het scheppen, het voorzien van onderhoud en het regelen en het besturen van Zijn schepping.

– Tawhiedul Oeloehiyyah oftewel De Eénheid van Allah in Zijn Aanbidding. Dit betekent dat niemand aanbeden mag worden, behalve Allah, zelfs niet engelen, profeten en rechtschapen personen, laat staan anderen.