Het aanbidden van Allah

10982

Voordat wij duidelijk maken wat het aanbidden van Allah inhoudt en de wijze waarop de Eenheid van Allah kan worden verwezenlijkt, willen wij eerst aangeven dat de mensen en de djinns op deze wereld zijn gezet om alleen Allah te aanbidden door middel van Hem te gedenken, danken en te dienen. Het bewijs hiervoor is te vinden in de volgende vers (betekenis van de interpretatie):

En Ik heb de djinns en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden. (Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Om de manier duidelijk te maken waarop wij Allah dienen te aanbidden, heeft Hij Boeken nedergezonden en Boodschappers naar ons gestuurd. Het aanbidden van Allah dient dus te gebeuren op de vastgestelde wijze die door Allah via de Openbaring (de Koran en de Soennah van de Profeet, vrede zij met hem) aan ons is bekend gemaakt. Degene die denkt Allah te aanbidden op een wijze die niet in overeenstemming is met de Koran en de Soennah, aanbidt in feite niets anders dan zijn eigen begeerten of de shaitan die hem heeft doen afdwalen. En wie Allah op de voorgeschreven wijze aanbidt, maar naast hem ook anderen aanbidt, heeft Shirk (veelgodenaanbidding) en Koefr (ongeloof) gepleegd. Wie wil weten met welke aanbiddingen wij tot Allah moeten komen, dient slechts de Koran en de Soennah te raadplegen.