Het binnentreden van het Paradijs

8149

De blijdschap van de gelovigen kent ongetwijfeld zijn gelijke niet wanneer zij groep na groep met een warm onthaal worden geleid naar het Paradijs, totdat zij daar aankomen, haar poorten voor hen opengaan en de engelen hen van harte feliciteren vanwege hun veilige aankomst. Dit na alle leed en gruwelijkheden die zij hebben moeten doorstaan. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En degenen die hun Heer vreesden zullen in menigten naar het Paradijs worden gevoerd, totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten geopend zullen worden, en haar bewakers tot hen zullen zeggen: ,,Salaamoen cAlaykoem. (Tibtoem) Gelukzaligheid komt jullie toe, treedt binnen, eeuwig verblijvend.” (Soerat az-Zoemar: 73)

Met ‘tibtoem’ wordt verwezen naar de goedheid van de daden, uitspraken en overtuigingen van deze mensen. Dit allemaal heeft ertoe geleid dat hun harten en zielen puur waren en daarom zijn gerechtigd tot het binnentreden van het Paradijs.