Het ontstaan van de viering van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem)

14125

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden en vrede en zegeningen zij met onze Profeet (vrede zij met hem), zijn familie en al zijn metgezellen.

Het bevel om de Wetten van Allah en Zijn boodschapper te volgen en het verbod op het innoveren in de religie staan duidelijk vermeld in de Koran en Soennah. Zo zegt Allah de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): ,,Als jullie van Allah houden, volgt mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”

(soerat Aali-cImraan: 31)

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volgt buiten Hem geen leiders. Weinig is het dat jullie je laten vermanen.”

(soerat al-Acraaf :3)

Ook zegt Allah, de Verhevene, (interpretatie van de betekenis):

“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”

(soerat al-Ancaam: 153)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het beste woord is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed. De slechtste van zaken zijn de innovaties en iedere nieuwlichterij is een dwaling.”

(Moeslim en an-Nasaa’ie)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat niet hiertoe behoort, het zal verworpen worden.”

(al-Boechari en Moeslim)

Eén van de meest afkeurenswaardige religieuze vernieuwingen die men in het leven heeft geroepen, is de viering van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) in de maand Rabiec al-Awwal. Het vieren van deze gebeurtenis gebeurt op verschillende manieren.

Sommigen gebruiken dit als gelegenheid om tijdens bijeenkomsten het verhaal van de geboorte te vertellen in de vorm van lezingen en enkele lofliederen die hier speciaal voor zijn bedoeld. Anderen bereiden voedsel en zoetigheden en schenken dit aan de aanwezigen. Verder worden deze vieringen door sommigen in de moskeeën en weer door anderen in hun huizen georganiseerd. Ook zijn er sommigen die het niet houden bij het bovenstaande, maar zich inlaten met verboden en verwerpelijke zaken zoals het mixen van mannen en vrouwen, dansen, zingen of zelfs het plegen van Shirk door de Profeet (vrede zij met hem) om hulp te vragen, aan te roepen en steun te vragen tegen vijanden.

Welke vorm het ook aanneemt en wat de intentie ook moge zijn van degenen die zich inlaten met zulke zaken, er is geen twijfel over mogelijk dat het een geïnnoveerde en verboden zaak betreft. Een zaak die na de drie beste generaties door de Shi’ietische Faatimiden geïntroduceerd is, in een poging de religie van de moslims te verminken. De eerste persoon die dit na hen plachte te doen was al-Muzaffar Aboe Saceed Kawkaboeri, de koning van Irbil, aan het eind van de zesde of begin zevende eeuw, zoals vermeld is door historici zoals Ibn Khalkaan en anderen. Aboe Shamaah heeft gezegd: “De eerste persoon die dit in Mosul plachte te doen was Sheich cOmar ibn Mohammed al-Malaa, één van de bekende rechtschapen mensen. Daarna volgden de heerser van Irbil en anderen zijn voorbeeld.”

Al-Haafiz Ibn Katheer vermeldt in zijn boek ‘al-Bidaayah waNihaayah’ bij de biografie van Aboe Saceed Kawkaboeri: “Hij was gewoon de geboorte in Rabiec al-Awwal te herdenken en organiseerde hierbij een grootse viering…sommige van de aanwezigen op al-Muzaffar’s feest ter gelegenheid van de geboorte hebben te kennen gegeven dat hij gewoon was vijfduizend gegrilde schapenkoppen, tienduizend kippen, honderdduizend grote schalen en 30 dienbladen zoetigheden aan te bieden…hij liet de soefie’s van Dhohr tot Fadjr zingen en danste met hen.”

Ibn Khalkaan vermeldt in ‘Wafiyaat al-Acyaan’: “Bij de eerste van de maand Safar, decoreren zij de koepels met verschillende decoratieve ornamenten. In elke koepel bevindt zich een groep zangers, poppenspelers en muziekanten en zij laten geen van de koepels zonder groep.

Gedurende deze periode gaven de mensen al het werk op. In plaats van te werken lieten zij zich amuseren. Als er nog twee dagen waren te gaan tot de “geboortedag”, brachten zij een nog groter aantal kamelen, koeien en schapen op de been dan kan worden beschreven en vergezelden hen met slagwerk, liederen en de muziekinstrumenten die zij tot hun beschikking hadden, tot zij arriveerden bij het plein… Op de nacht van de geboorte waren er na Maghrib an-Nashied optredens in hun vesting.”

Dit was het begin van de viering van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem). Tegenwoordig gaan vals vermaak, buitensporigheid en verkwisting van geld en tijd gepaard met een innovatie waartoe Allah geen enkele toestemming voor heeft gegeven.

Hetgeen de moslims zouden moeten betrachten is het doen herleven van de Soennah en een eind maken aan de religieuze innovaties; zij zouden geen daden moeten verrichten tot zij weten wat de Regelgeving van Allah hieromtrent is.

Gebaseerd op “Hoeqoeq an-Nabiy bayna al-Idjlaal wa al-Ikhlaal”

Sheich Saalih al-Fawzaan