Verwarring omtrent de Voorbeschikking – deel 1/2

6014

De eerste verwarring: Een persoon ziet dat hij zaken uit eigen vrije wil verricht of vermijdt. Hij is zich bewust van het feit dat hij dit niet onder dwang verricht of nalaat. Hoe valt dit dan te rijmen met het geloven dat alles is voorbeschikt door Allah?

Het eerste antwoord: Wanneer wij de daden en bewegingen van de dienaar onder de loep nemen, dan merken wij dat deze het resultaat zijn van twee zaken:

  • De wil (van een persoon).
  • De kracht (van een persoon).

Wanneer deze twee zaken ontbreken, kan een daad niet plaatsvinden. De wil en kracht van een persoon zijn beiden door Allah geschapen. De wil van een persoon behoort tot zijn verstandelijke vermogen en zijn kracht is een lichamelijk vermogen. Als Allah wil, ontneemt Hij iemands verstand en komt deze hierdoor zonder wil te zitten. Of Hij ontneemt hem de kracht, waardoor hij niet in staat zal zijn om deze daad tot uitvoer te brengen.

Wanneer een persoon het voornemen heeft om iets te verrichten en dit tot uitvoer brengt, dienen wij zeker te weten dat Allah Degene is Die dit heeft gewild en heeft voorbeschikt. Wanneer dit niet het geval was, dan had Allah de ijver van deze persoon ontnomen of een obstakel opgeworpen tussen de persoon en het uitvoeren van de daad. Er werd aan een bedoeïen gevraagd: “Hoe heb jij Allah leren kennen?” Hij antwoordde: “Doordat mijn vastberaden wil verdwijnt en mijn ambities omslaan.”

Fragment uit het boek: Min Moeshkilaat ish-Shabaab
van Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien