|
07:12
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:11
Middel 6
07:12
Middel 5
13:54
Middel 2
17:22
Middel 4
20:22
Middel 3
22:15
Alle gebedstijden
Gericht aan mijn zusters

Ik verontschuldig
mij vooraf aan de broeders, want ik zal mij de komende minuten
toespitsen op mijn zusters. Mijn woorden van vandaag richt ik aan de
moslimvrouw. De reden die mij ertoe gezet heeft dit te doen, is omdat ik
bang ben dat mijn moslimzuster het eeuwige geluk zal mislopen, terwijl
ik weet dat haar hart vervuld is met goedheid.

Tegen mijn zuster
wil ik zeggen dat zij uit haar achteloosheid moet ontwaken en dat zij de
mensen die reeds heen zijn gegaan als voorbeeld moet nemen. Kleed jezelf
daarom in een eerbaar gewaad, namelijk dat van godsvrucht.

Beste zuster, kijk
naar het leven om je heen en zie wat het wereldse leven heeft gedaan met
haar bewonderaars. Heeft zij deze bewonderaars in staat gesteld om een
deel van haar pracht en praal mee het graf in te nemen, of heeft zij hen
met lege handen weggestuurd? Bij Allah, niets kan jouw eenzaamheid in
het graf verdrijven, behalve jouw goede daden. Neem daarom ook de tijd
om bij jezelf stil te staan en jezelf de volgende vraag te stellen: ‘Als
ik morgen doodga, zal mijn graf een zee van vuur zijn, of juist een tuin
van het Paradijs?’

Heb je wel eens
gedacht aan de dood en zijn verschrikkingen? Heb je wel eens gedacht aan
het graf en zijn duisternis? Je zult natuurlijk zeggen: “Dit alles is
mij bekend en het is mij tot vervelens toe verteld.” Maar dan zeg ik op
mijn beurt: “Dit alles is jou bekend en toch weiger je berouw te tonen?
Je weigert je te onderschikken aan de Wil van de Almachtige?”

Beste zuster, als
de dag is omgevlogen en jij terugkijkt op alles wat jou die dag is
overkomen, proef jij dan nog iets van de zoetheid ervan? Beleef je nog
iets van zijn bitterheid? Het antwoord is nee. Alles is vervlogen. Er
resten slechts de goede daden. En zo is het met het leven gesteld. Het
verdampt als sneeuw voor de zon. Het enige wat standhoudt is iemands
verdiensten en zonden.

Beste zuster, als
jij je nu in je graf zou bevinden, wat zou jij dan wensen? Dat jou de
kans wordt geboden om voor de duur van één uur naar dit wereldse leven
terug te keren en dit uur met daden van aanbidding te vullen? De kans is
nu dankzij Allah nog steeds binnen handbereik. Maak er dan ook goed
gebruik van!

Beste zuster, het
leven is veel te goedkoop en dus niet waard om jezelf daarvoor op te
offeren. Kies daarom voor het eeuwige geluk. Kies voor het Hiernamaals
en kies voor het Welbehagen van Allah.

Er wordt gezegd dat
jij de helft van de samenleving vertegenwoordigt en dat de samenleving
pas stevig op zijn benen kan staan als jij deelneemt aan zijn mars. Maar
wij (de moslims) vinden dat dit geen juiste weergave is van jouw echte
waarde! Jij staat volgens ons voor de algehele samenleving. De
samenleving kan niet voortbestaan zonder jou.

Jij bent de
liefdevolle, zorgzame en opvoedende moeder die onze oemmah inshaAllah
van mensen zoals Aboe Bakr, cOmar, cOethmaan en
cAliy (radhiAllahoe canhoem) zal voorzien. Jij
bent de getrouwe echtgenote, de zachtmoedige zus en de minzame dochter.
Jij bent degene die door de Profeet (vrede zij met hem) boven de mannen
is geplaatst toen hij te kennen gaf dat jou drie keer meer recht op
goedhartigheid toekomt dan de man. Jij bent degene wiens opvoeding
aanleiding is voor je vader om beschermd te blijven tegen het vuur,
zoals vermeld staat in een overlevering van ibnoe Hibbaan.

Wat jij, beste
zuster, goed moet begrijpen is dat jij ver boven iedereen uitsteekt
dankzij jouw Imaan. Wanneer jij ervoor kiest om je vast te houden aan je
geloof, wanneer jij ervoor kiest je gebeden op tijd te verrichten en
wanneer jij ervoor kiest je hidjaab te dragen als blijk van
gehoorzaamheid aan jouw Heer en niet omdat het van je vader of man moet.
Wanneer jij vol trots ervoor kiest om als echte moslima door het leven
te gaan, alleen dan heb jij het ultieme bewijs van de echtheid van jouw
Imaan kunnen leveren.

Beste zuster, je
bent bevoorrecht boven alle andere wezens, omdat jij er een geloof op na
houdt dat voor de Enige Waarheid staat. Je bent bevoorrecht, omdat jouw
Profeet (vrede zij met hem) de laatste der Profeten is. Jij bent
bevoorrecht, omdat de Islam, jouw geloof, regerend is. Jij bent
bevoorrecht, omdat jouw Boek, de Koran, het Woord van Allah is. En jij
bent bevoorrecht en dus bijzonder. Onthoud dit goed!

Door je te houden
aan de Islamitische kledingsvoorschriften wordt het de anderen
onmogelijk gemaakt om jou als stuk vlees te behandelen. Hierdoor rest er
voor een ieder geen andere optie dan jou te beoordelen op je vaardigheid,
slimheid en kwaliteiten. En niet op je uiterlijk.

Jij bent de meest
eerbare. Jij bent net als een bloem in de woestijn, een regenboog in de
nacht, wanneer jij je onderscheidt van de rest door de Regels van Allah
in acht te nemen. Ik kan namens alle moslims zeggen dat jij met jouw
kuisheid, deugdzaamheid en Islamitische verschijning de kleur in onze
donkere dagen bent.

Jij bent met jouw
vasthoudendheid, sterke wil en onwrikbare overtuiging dezelfde weg
ingeslagen als de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem) en de
andere gelovige vrouwen van zijn tijd. Je hebt je losgemaakt en bevrijd
van wat anderen denken en vinden. Het enige dat nog telt voor jou is het
Welbehagen van jouw Heer. Het enige waar jij je nog om bekommert is wat
vindt Hij, de Almachtige, van mij. Heb ik aan Zijn verwachtingen voldaan?

Jij bent
uitzonderlijk in de manier waarop jij de Islamitische regels in acht
neemt. Jij hebt jezelf één doel gesteld. Het allerhoogste niveau dat
maar te vinden is binnen het Paradijs, namelijk al-Firdaus al-Aclaa.
Jij bent het licht dat anderen de weg toont. Je draagt te allen tijde
het goede met je mee en straalt dit uit naar anderen.

Beste zuster, bij
Allah, de wereld hunkert en smacht naar een vrouw die zich vastbijt in
haar geloof en een voorbeeld kan zijn voor andere vrouwen. Een vrouw die
de rest van de vrouwen bij de hand neemt en uit het moeras van Koefr (ongeloof)
trekt en naar de eeuwige verlossing leidt. Een verlossing genaamd:
Islam.

Beste zuster,
aanzien en achtbaarheid waar jij naar zoekt zijn slechts te vinden in
het naleven van de Regels van de Islam. Allah zegt namelijk:وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ


“Voelt jullie niet
vernederd en treurt niet; en jullie zijn de winnaars, indien jullie
(ware)
gelovige zijn.”             
                                                                             
(soerat Aali-cImraan: 139)

Jouw hidjaab, beste
zuster, is niet het symbool van onderdrukking, maar juist van vrijheid.
Met het dragen van je hidjaab kies je ervoor om niet meer gebukt te gaan
onder de denkbeelden en stellingen die ons door stervelingen, zoals jij
en ik, worden opgedrongen. Met het dragen van je hidjaab kies je ervoor
je eigen levenskoers te bepalen en te leven volgens de Voorschriften van
Allah. Je kiest ervoor om niet langer een dienares te zijn van de mensen,
maar slechts een dienares te zijn van Allah, de Heer van de mensen. Door
het dragen van de hidjaab kies je ervoor voortdurend in een staat van
aanbidding te verkeren.

Beste zuster, het
is de Islam die bewondering en ontzag voor je heeft. Dit komt tot uiting
in de manier waarop gewaakt wordt over jouw waardigheid en
vrouwelijkheid. Het is de Islam die zich als obstakel opwerpt in de weg
van diegenen die jou willen uitbuiten als goedkoop handelswaar om zich
te verrijken. Het is de Islam die jou in bescherming neemt door de deur
dicht te houden voor een ieder die jou slechts wil misbruiken voor eigen
genot en plezier.

Beste zuster, het
grootste onrecht dat jou wordt aangedaan, is wanneer de Waarheid wordt
verdraaid en jou wordt voorgehouden dat kuisheid en vroomheid tekenen
zijn van achterlijkheid en onderdrukking, terwijl zedeloosheid en het
verwerpelijke gepresenteerd worden als tekenen van verlichting en
vooruitstrevendheid.

En beste zuster,
als jij gehaat wordt door de mensen om je heen vanwege jouw kuisheid,
vanwege het vasthouden aan de Regels van Allah, vanwege het dragen van
je hidjaab, weet dan dat de Heer van deze mensen Zijn Zegeningen over
jou uitspreidt. En weet ook dat de irritaties en haat die deze mensen in
hun harten voelen vanwege het feit dat jij deugdzaam bent, aanleiding
voor jou is om hoger in rang te komen in het Paradijs.

Jij bent de hoop
waar de oemmah zich aan houdt. Jij bent de vlam die onze harten kan
laten branden. Jij bent het licht dat de duisternis kan verjagen. Jij
bent de regen die de droogte kan verbreken. Jij bent de dochter van
Khadiedjah, cAai’shah, Hafsah en Khawlaa’ (radhiAllahoe
c
anhoen) die de geschiedenis hebben geschreven. Jij bent onze
alles, dus een terugkeer naar jouw geloof zal je sieren en onze harten
weer rust schenken.

En tot slot wil ik
mijn zuster die het soms moeilijk heeft met het naleven van de
Voorschriften van Allah, omdat zij door anderen op straat bespot wordt,
uitgelachen wordt, lastig wordt gevallen en scheef wordt aangekeken,
herinneren aan de volgende Verzen van Allah. Verzen die een helend en
troostend effect op jou kunnen hebben:إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا يَضْحَكُونَ {29} وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ {30}
وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ {31} وَإِذَا
رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ {32} وَمَا أُرْسِلُوا
عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ {33} فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ
الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ {34}‏ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ {35} هَلْ
ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ {36}‏


“Voorwaar, de
misdadigers plachten de gelovigen uit te lachen. En wanneer zij aan hen
voorbijkwamen, knipoogden zij naar elkaar. En wanneer zij tot hun
consorten

(volgelingen)
terugkeerden, keerden zij lachend terug. En wanneer zij hen zagen,
zeiden zij: ,,Dit zijn inderdaad dwalenden.” Maar zij zijn niet als
bewakers over hen gesteld. Daarom zullen op deze Dag
(de Dag des
Oordeels) de gelovigen de ongelovigen uitlachen. Op ligstoelen
zittende zullen zij aanschouwen. Voorzeker, de ongelovigen worden
vergolden voor hetgeen zij plachten te doen!”                   
                                                          
(soerat al-Moetaffifien: 29-36)

Uitgetypte lezing
van Aboe Ismail
Breda, 26 mei 2007
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter