|
23:30
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:51
Middel 6
05:24
Middel 5
13:48
Middel 2
18:02
Middel 4
21:56
Middel 3
23:30
Alle gebedstijden
Ghierah


Wij
leven in een maatschappij waarin de meeste mannen en vrouwen hun gevoel
voor bescheidenheid zijn kwijtgeraakt. Vrouwen lijken alleen nog maar
geobsedeerd te zijn door hun uiterlijk en dragen kleding waarvan zij weten
dat het de aandacht trekt van mannen, zelfs als deze vrouwen gehuwd zijn!
Zij zijn hun gevoel voor schaamte kwijtgeraakt. 

Op
het huwelijk wordt vaak neergekeken en het zou ouderwets zijn. Korte
hartstochtelijke en frivole relaties lijken de norm te zijn geworden.
Iedereen wacht op de volgende partner die veel beter zou zijn dan de
vorige en als hij of zij je niet bevalt, dan ga je toch gewoon door naar
de volgende
!? Het feminisme heeft ook zijn sporen
achtergelaten op deze samenleving. Mannen en vrouwen worden geacht hun
natuurlijke emoties te onderdrukken. Mannen voelen zich niet eens
opgelaten als hun vrouwen zich helemaal optutten als ware kerstbomen en de
aandacht trekken van elke man. Zij vinden het geen probleem als andere
mannen hun vrouwen zo zien of dat zij met hun vrouwen kletsen, flirten,
lachen of zelfs dansen. En als zij dit toch erg vinden, dan wordt hen
verteld om niet zo bezitterig te zijn.
 

In
de Islam kennen wij het begrip Ghierah. Ghierah staat voor een
gevoel van eer, jaloezie en waardigheid. Het is een goede vorm van
jaloezie. Net zoals het gevoel van jaloezie en waakzaamheid dat een man
heeft als vreemde mannen naar zijn vrouw, zusters of andere vrouwen kijk
en.
Dit gevoel is natuurlijk en eigen aan zowel mannen als vrouwen. De Profeet

(vrede zij met hem) had de meeste ghierah voor zijn vrouwen en
alle Metgezellen stonden bekend om hun ghierah. 

Alle
moslimmannen zouden een collectief gevoel van waakzaamheid en bezorgdheid
over de eerbaarheid van de moslimvrouwen moeten hebben. Allah
zegt in de
Koran
wat als volgt te vertalen is 

“De
mannen zijn hoeders van de vrouwen”
                               
                 
(Soerat an-Nisaa’: 34)
 

Mannen
die het niet erg vinden hoe hun vrouwen zich gedragen en kleden in de
aanwezigheid van andere mannen en daarnaast hun vrouwen niet opdragen om
de hijaab te dragen, worden Dayyoeth genoemd. Het zijn van een
dayyoeth is een grote zonde, een uitgebreide beschrijving hiervan kan
gevonden worden in het boek Kitaab ul-Kabaa’ier van imam Dhahabie. 

Een verhaal over ghierah 

Het
volgende verhaal illustreert de kwaliteiten van ghierah. Asmaa’ bint Abi
Bakr
,
de zus van cAa’ieshah 

vertelt het
volgende verhaal over haarzelf. Abu Bakr
was een rijke koopman en hij trouwde zijn
dochter Asmaa’

met de grote metgezel Az-Zubayr ibn al-cAwwam
.
Az-Zubayr was een zeer arme man die erg vroom
was. Hij was één van de Metgezellen aan wie het Paradijs beloofd was.
Asmaa’ vertelt: “Toen Az-Zubayr met me trouwde had hij noch land
noch geld noch slaaf.”
Asmaa’moest dan ook erg werken. Dit deed
zij door het kneden van deeg. Hiervoor moest zij vaak ver lopen om water
te halen. Zij gaat zelf verder:
“En
ik was gewend om de maalstenen van het land van Az-Zubayr, dat hij van de
Profeet
(vrede zij met hem)

had gekregen en dat drie kilometer buiten
Medina lag op mijn hoofd te dragen. Op een dag, terwijl ik de stenen op
mijn hoofd droeg, gebeurde het dat ik de Profeet van Allah
met een groep van zijn Metgezellen tegenkwam.
Hij riep me en gebood de kameel te zitten, zodat ik bij hem achterop kon
meerijden. Ik voelde me verlegen om met mannen te lopen en dacht aan
Az-Zubayr en zijn ghierah, hij was een man met zeer veel ghierah. De
Profeet van Allah
begreep mijn verlegenheid en ging weg. Ik
kwam bij Az-Zubayr aan en zei: De Profeet van Allah
k
wam mij tegen terwijl
ik maalstenen droeg. Hij was met een aantal Metgezellen. Hij gebood de
kameel te knielen zodat ik er op kon, maar ik voelde me verlegen en moest
aan jouw ghierah denken.”

Dus Asmaa’ wees het aanbod van de Profeet
(vrede
zij met hem)
af waarop Az-Zubayr zei: “Bij Allah! De
gedachte dat jij de
maalstenen
op je hoofd droeg is voor mij een zwaardere last dan dat je met hem was
meegereden.
              
(overgeleverd dooral- Boechari)
 

Kijk
naar de mate van waardigheid en bescheidenheid van Asmaa’! Zie hoe
verlegen ze zich voelde bij het aanzicht van mannen? Kijk hoe voorzichtig
ze was met de gevoelens van haar man? Ze wist dat haar man veel ghierah
had en daarom wilde ze hem niet van streek maken door de hulp van de
Profeet
(vrede zij met hem) te accepteren ondanks het feit dat de Profeet
(vrede zij met hem) de oprechtste onder de mannen was en ondanks
het feit dat ze zich het hiermee extra zwaar maakte! En kijk dan naar
Az-Zubayr, die ondanks dat hij veel ghierah bezat, zijn vrouw het niet
lastig wilde maken. Wat hadden zij een prachtige relatie! 

Het
koesteren van ons gevoel van ghierah
 

Soms
begrijpen moslimvrouwen het niet als hun mannen hen vragen om iets te
veranderen aan de manier waarop zij zich kleden of in het openbaar spreken.
Zij denken dan vaak dat hun mannen zich te bezitterig gedragen. Maar, mijn
beste zusters! Als jullie mannen jullie vragen om een bepaalde khimaar
niet te dragen omdat het de schoonheid van jullie ogen accentueert, bij
Allah! Wees dankbaar! Wees trots op het feit dat jouw man een gevoel van
ghierah heeft voor jou en dat hij jouw waardeert en bezorgd is om jouw
Hiernamaals. Hij weet beter dan jij hoe mannen zelf kunnen zijn, dus
probeer in dit soort gevallen niet zo gemakkelijk over zijn gevoel van
ghierah heen te stappen. Zijn bezorgdheid om jou zou juist jouw gevoel van
eer en waardigheid moeten strelen! Wij moeten onze ghierah en die van onze
mannen koesteren door ons bescheiden te gedragen en te kleden. Wij moeten
hun mening ook respecteren. Wij verwachten immers bepaald gedrag van hen
en zij verwachten dit ook van ons. Daarnaast, als onze mannen ons sowieso
iets vragen om te doen wat niet haram is, dan moeten wij hen hierin
gehoorzamen. 

En
Broeders! Hoe kunnen jullie het toestaan dat jullie vrouwen of zusters
rondlopen en de aandacht en slechte intenties van de mannen trekken? Hoe
kan het zijn dat het jullie niets doet als zij met andere mannen lachen,
praten en flirten? Niemand heeft het recht om zich met haar te vermaken,
behalve jullie en hun Mahaarim mannen. Jullie zijn niet voorbarig
bezig door jullie vrouwen eerst aan te sporen en daarna op te dragen om de
hijaab te dragen, omdat jullie hierover zullen worden ondervraagd
op de Dag des Oordeels en het is ook een grote zonde die jullie
zelf zullen dragen! Het is de plicht van de mannen om de vrouwen van zijn
huishouden deze zaken op te dragen. De mannen zullen zich nooit kunnen
verstoppen achter het excuus dat hun vrouwen hen niet wilden gehoorzamen.
Vrouwen hebben immers standvastigheid, balans en leiding nodig van hun
mannen. Met wijsheid moeten jullie er dus toe in staat zijn jullie vrouwen
op te dragen hun hijaab te dragen. Jullie zijn allen hoeders en zijn
verantwoordelijk voor degenen onder jullie hoede! Allah
waarschuwt ons in de
Koran wat als volgt te vertalen is:
 

O
jullie die geloven! Redt jullie zelf en jullie familieleden van het Vuur
wiens brandstof mensen en stenen is
                                                                                                
(Soerat at-Tahriem:
6)
 

Er
bestaat een wereld van verschil tussen de manier waarop de Islam vrouwen
waardeert en koestert en de goedkope wijze waarop vrouwen buiten de Islam
worden behandeld! Als moslims moeten wij ervoor zorgen dat wij ons gevoel
van Hayaa´ (bescheidenheid en schaamte) en ghierah niet kwijtraken
in een maatschappij waarin velen dit al kwijt zijn.

 

                                                                                                 
Geschreven door een bezorgde zuster

 

                                                                                                          
          

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter