|
13:51
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:29
Middel 6
06:41
Middel 5
13:51
Middel 2
17:33
Middel 4
20:45
Middel 3
22:47
Alle gebedstijden
Het geloven in het bestaan van Allah


Als ons wordt gevraagd naar bewijzen voor het bestaan van
Allah, dan antwoorden wij: Het bewijs kan men vinden met behulp van de
volgende zaken:

                     

De ratio

                     

De waarneming

                     

De
natuurlijke aanleg

                     

Het geloof

Wij hebben
het geloof als laatste genoemd omdat dit soort discussies vaak gehouden
worden met mensen die niet geloven.

Wat betreft
de bewijzen die men kan vinden aan de hand van het verstand, hierover zeggen
wij: Hebben alle bestaande wezens zichzelf geschapen of zijn ze door blinde
toeval zijn ontstaan? Als er wordt gezegd dat zij uit zichzelf zijn
ontstaan. Dan zeggen wij dat dit tegen de ratio in gaat. Want voor hun
bestaan waren zij niets dus hoe kan niets ineens iets worden. Als er
daarentegen wordt gezegd dat zij door blinde toeval zijn ontstaan, dan
zeggen wij hierover ook dat dit in strijd is met de ratio. Want als je naar
alle zaken om je heen kijkt zoals vliegtuigen, raketten, auto’s en diverse
apparaten, kan men hierover zeggen dat dit alles per toeval is ontstaan?
Iedereen zal dan moeten bekennen dat dit niet mogelijk is. Zo is het ook met
de bergen, vogels, zon, maan, sterren, bomen, woestijnen, zeeën enz. Het kan
nooit zo zijn dat dit allemaal per toeval is ontstaan.

Eens was Aboe
Haniefah in debat met een verzameling atheïsten uit India over het bestaan
van Allah. Aboe Haniefah zei toen: “Ik denk aan een schip, volgeladen met
goederen dat onbemand over de zee vaart en aankomt op de plaats van
bestemming. Waarna de goederen vanzelf afgelost worden, zonder tussenkomst
van havenwerkers.” Zij vroegen toen: “Denk jij hier werkelijk aan?” Hij
antwoordde: “Ja!” Zij zeiden toen: “Dan ben jij je verstand kwijt. Want het
bestaat niet dat een schip vanzelf vaart, aankomt en aflost. Dit is absoluut
onmogelijk.” Hij zei toen: “Hoe kunnen jullie dit wel vreemd vinden, terwijl
jullie zonder enige moeite durven te beweren dat deze hemelen, zon, maan,
sterren, bergen, bomen, dieren en mensen allemaal geen Schepper hebben?”
Toen wisten zij dat de man hun verstand had aangesproken en zij stonden
versteld van zijn antwoord.

Er werd tegen
een bedoeïen gezegd: “Hoe weet je zeker dat jouw Heer bestaat?” Hij
antwoordde: “De voetsporen in het zand duiden op een voetganger die voorbij
is gekomen en uitwerpselen duiden op kamelen die voorbij zijn getrokken.
Dus, een hemel vol met sterren, een aarde rijk aan wegen en een zee rijk aan
golven, duidt dit allemaal niet op de Alhorende, de Alziende?”

In het kader
hiervan zegt Allah (interpretatie van de betekenis):


“…Zijn zij
uit niets geschapen of zijn zij zelf de scheppers?”

                          
(Soerat at-Toer: 35)

Hieruit
concluderend kunnen wij zeggen dat aan de hand van de ratio het bewijs is
geleverd voor het bestaan van Allah.

Wat betreft
de bewijzen die men kan vinden aan de hand van de gewaarwording, hierover
zeggen wij: De mens roept zijn Heer aan zeggende: “O Heer!” om Hem
vervolgens iets te vragen, waarna zijn smeekbede wordt verhoord. Dit zien
wij veelvuldig om ons heen gebeuren en ook kennen wij vele verhalen van de
mensen die ons zijn voorgegaan waarvan de smeekbeden zijn verhoord. Eens
kwam er een bedoeïen de moskee binnen terwijl de Profeet (vrede zij met hem)
de vrijdagstoespraak aan het houden was en zei: “Al ons bezit is vernietigd
en er is geen uitweg meer, vraagt Allah om ons te hulp te schieten?” Anas
zei: “Bij Allah, op dat moment zag je geen pluimpje wolk aan lucht… Maar
direct na de smeekbede van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)
verscheen uit het niets een wolk, deze verspreidde zich vervolgens, daarna
begon het te donderen, te bliksemen en te regenen. En op het moment dat de
Boodschapper (vrede zij met hem) van de minbar afkwam was zijn baard
doordrenkt met regen.”

Hieruit
concluderend kunnen wij zeggen dat aan de hand van de gewaarwording het
bewijs is geleverd voor het bestaan van Allah.

Wat betreft
de bewijzen die men kan vinden aan de hand van de natuurlijke aanleg,
hierover zeggen wij: Veel mensen, waarvan de natuurlijke aanleg niet verpest
is, geloven in het bestaan van Allah. Zelfs de mensen die beweren niet te
geloven in Allah, op het moment dat zij Allah het meest nodig hebben,
bijvoorbeeld in een gevaarlijke situatie of wanneer alles lijkt tegen te
zitten, dan heffen zij hun handen in de lucht, Allah aanroepend. Daarom
geeft Allah een soortgelijk voorbeeld in de Koran (interpretatie van de
betekenis):


“En als zij
op de schepen varen, roepen zij Allah zuiver in geloof aan. Maar zodra Hij
hen heeft gered en aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten

(aan Hem) toe.”                                       
                                        
                                                   

(Soerat al-cAnkaboet: 65)

Wat betreft
de bewijzen die men kan vinden aan de hand van het geloof, hierover zeggen
wij: Het feit dat alle profeten zijn gekomen met regels en wetten die de
schepping ten bate komen duidt op bestaan van een Alwetende, Allerwijze en
Genadevolle Heer. En in het bijzonder de Koran en zijn wetten. Allah daagt
zijn schepselen uit om te komen met het gelijke ervan. Alle boodschappers en
profeten die naar verschillende volkeren zijn gestuurd, in verschillende
tijden leefden en verschillende talen spraken hebben allen gesproken over
één en hetzelfde, namelijk het bestaan van Allah, het aanbidden van Hem
alleen, de Hel, het Paradijs enz.