|
20:13
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:25
Middel 6
07:23
Middel 5
13:56
Middel 2
17:17
Middel 4
20:13
Middel 3
22:03
Alle gebedstijden
Het gevaar van shirk en de bestraffing ervan

Allah
vergeeft de pleger van shirk niet als hij sterft en geen berouw heeft
getoond. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah (interpretatie van de
betekenis):

Waarlijk
Allah vergeeft het niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend en Hij
vergeeft buiten dit
(alles)
aan wie Hij wilt.
 
                     
                             
(Soerat an-Nisaa’: 48)

De
pleger van shirk treedt buiten de Islam.
Het
bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

En
dit is een oproep van Allah en Zijn Profeet richting de mensen op de dag van
de grote bedevaart, dat Allah en Zijn Boodschapper vrij zijn van de
Moeshrikoen
(veelgodenaanbidders). 
          
                       
                       
                                                           
(Soerat at-Tauwbah: 3)

Allah
accepteert de daden van een moeshrik niet en al zijn voorgaande daden zullen
zijn als verstrooid stof. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah (interpretatie
van de betekenis):

En
Wij wenden Ons tot de daden die zij hebben verricht en Wij maken die tot
verstrooid stof.
                                                              
                                                     
(Soerat al-Foerqaan: 23)

Het
binnentreden van het Paradijs is haraam voor de pleger van shirk en hij zal
voor eeuwig in het Hellevuur verblijven. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden
van Allah (interpretatie van de betekenis):

Waarlijk,
wie deelgenoten aan Allah toekent, Allah heeft het Paradijs voor hem
verboden gemaakt en zijn verblijfplaats is het Vuur en voor de
onrechtplegers zijn er geen helpers.
         
                       
                       
           
                                               
(Soerat al-Maa’idah: 72)

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter