|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl..?

 

Hoe
kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl jullie dood waren en Hij jullie
leven gaf!Vervolgens zal Hij jullie laten sterven, waarop Hij jullie tot
leven wekt en tot Hem is de terugkeer.
     
                       
                       
                       
                      
(Soerat al-Baqarah: 28)

Hoe
kunnen jullie niet in Allah geloven!
Hoe kunnen jullie deze daad van
ongeloof plegen? Hoe kunnen jullie de realiteit van het bestaan van Allah
verdoezelen, gezien het feit dat jullie dood waren, niet bestaand, niet
bekend en Hij jullie leven gaf?

Hoe
kunnen jullie niet in Allah geloven!
Hoe, met werkelijk ontelbaar
vraag- en  uitroeptekens!? Hoe
onnatuurlijk en ongewoon is deze daad van ongeloof als je er van uitgaat dat
wij niet bestonden en de Oorzaak van het bestaan ontkennen. Hoe kun je niet
geloven in Degene Die jou leven heeft gegeven en dit ook weer van jou af zal
nemen? En niet alleen dit! Hij zal jou daarna wederom tot leven brengen en
ter verantwoording roepen.

Hoe
kunnen jullie niet in Allah geloven!
Hoe kunnen jullie rondlopen met
valse trots, wetende dat jullie levenloos waren en zeker tot deze staat
terug zullen keren? Terwijl jullie weten dat jullie een begin en een eind
hebben en dat jullie over beide geen controle hebben. Zou het niet gepaster
zijn dat jullie jezelf nederig zouden gedragen zonder enige trots.

Hoe
kunnen jullie niet in Allah geloven!
Hoe kunnen jullie zo ondankbaar
zijn tegenover Degene Die jullie het leven heeft gegeven met al haar gunsten?
Wie heeft jullie de gunsten van het gehoor, zicht, en verstand gegeven? De
mens wordt werkelijk omringd door de gunsten van Allah. Dankbaarheid zou
jullie staan en dit wordt ook van jullie verwacht in plaats van ongeloof en
ondankbaarheid.

Als wij
iemand zien die zijn moeder slecht behandelt, raken wij verbaasd en wij
hebben een hekel aan zulk gedrag. Onze verbazing en afkeur voor zulk gedrag
zal ongetwijfeld alleen maar toenemen als wij vernemen over de vele
inspanningen van deze moeder en haar onbegrensde zorg voor haar kind. Het
handelen van deze persoon zou zeker gezien worden als ondankbaar. Als dit zo
is, hoe zit het dan met Degene Die ons en onze moeders geschapen heeft,
Degene die ons en onze moeders onderhoudt? Wordt het dan niet duidelijk dat
het ontkennen van de gunsten van Allah alle grenzen te buiten gaat qua
onrecht en ondankbaarheid. Het ontkennen van de gunsten van Allah is zeker
een grote misdaad! Als Allah geen dank verdient wie dan wel? Als Allah niet
gehoorzaamd wordt wie dan wel? En als Allah niet aanbeden wordt wie dan wel? 

Hoe
kunnen jullie niet in Allah geloven!
Hoe kunnen jullie niet geloven in
de Grootste de Omnipotente! Hoe kunnen jullie niet geloven in Degene Die
jullie deed bestaan en jullie na de dood wederom zal doen leven! Hoe kunnen
jullie niet geloven in Degene Die jullie volledig in eigendom heeft? en
niets gebeurt in deze wereld zonder Zijn wil. Hij is waarlijk Degene die in
acht genomen dient te worden en Degene die gerespecteerd dient te worden.
Hoe kunnen jullie niet geloven in Degene naar Wie jullie terug zullen keren
om verantwoording af te leggen? Er is geen ontsnappen aan deze afspraak!

Allah
is onze Eigenaar en wij zijn Zijn eigendom. Een eigendom dat geheel
afhankelijk is van deze Eigenaar en Zijn hulp ontzettend hard nodig heeft.
En een Eigenaar die in Zijn geheel niet afhankelijk is van Zijn eigendom en
Zijn eigendom voegt niets toe aan Zijn onmetelijke Koninkrijk.

Hoe
kunnen jullie niet in Allah geloven!
Hoe kunnen jullie de
wederopstanding en de verrekening ontkennen, wetende dat jullie levenloos
waren en Allah jullie leven heeft gegeven? Het getuigt van grote
onwetendheid als men eraan twijfelt dat Allah in staat is om jullie opnieuw
tot leven te wekken, nadat Hij dit al eerder heeft gedaan. Het grenst aan
krankzinnigheid dat jullie de ernst en het doel van het leven onderschatten,
terwijl het in de Schepping is ingeprent dat er een afrekening zal
plaatsvinden.

Hoe
kunnen jullie niet in Allah geloven!
Hoe kunnen jullie naast Hem anderen
aanbidden. Dit is waarlijk de grootste vorm van ongeloof. En Allah is het
Die jullie leven heeft gegeven. De Profeet (vrede zij met hem) omschreef
polytheïsme als volgt: “Dat je iets of iemand gelijk stelt aan Allah,
terwijl Hij jou geschapen heeft.”      

 Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe kunnen
jullie het bestaan van de Schepper ontkennen, terwijl jullie zijn geschapen
en jullie zeker niet jezelf hebben geschapen. Het luchtledige kan ook niet
de veroorzaker van de schepping zijn. Hoe kunnen jullie dan de oorzaak van
jullie bestaan ontkennen? Het is net als een machine die ontkent dat hij
gemaakt is en niet de taken verricht waar hij voor gemaakt is.

Als de
universum met alles daarin niet genoeg bewijs is voor een gezond persoon om
te geloven in het bestaan van Allah, dan zijn er slechts twee mogelijkheden.
Ten eerste; Het verstand van deze persoon functioneert niet naar behoren en
wordt vertroebeld door het volgen van begeerten en zelfzucht. Ten tweede;
Deze persoon heeft een verkeerde beeldvorming van Allah. Als deze persoon
God ziet als drie-eenheid of als een oude man met een lange witte baard
ergens ver weg op een planeet of een ster. Hoe moet je het bestaan van zo
iemand bewijzen!

In feite
bloeit en groeit atheïsme in omgevingen waar mensen het verkeerde geloof
hebben geërfd of aangenomen. Een samenleving die bijvoorbeeld in mysticisme
gelooft zal zeker mensen voortbrengen die zich tegen dit soort nonsens
verzetten door het aannemen van atheïsme of gnostiek of andere incorrecte
geloven.

Soms zul
je moslims horen zeggen dat het moeilijk is om het bestaan van Allah te
bewijzen. Dit is werkelijk tragisch! Dit soort claims zouden immers moeten
komen van mensen die geloven belijden en promoten die niet gebaseerd zijn op
het verstand en bewijzen. Als deze mensen namelijk het bestaan van God
bewijzen met logica, dan zouden zij niet slagen in het bewijzen van andere
onbewezen en onlogische aspecten. Neem bijvoorbeeld de drie-eenheid of het
toeschrijven van bepaalde Goddelijke Attributen aan zogenaamde heiligen.

Het
aantonen van Gods bestaan is zeer eenvoudig en het aanvaarden ervan ligt ook
in de aard van de mens. Niemand heeft hier een speciale studie of training
voor nodig. Het enige wat men nodig heeft is het besef van deze complexe
universum om ons heen met al haar componenten.

Sommigen
beweren dat het geloven in God iets persoonlijks is en dat het te maken
heeft met de innerlijke gemoedstoestand. De natuurlijke aanleg van de mens (Fitrah)
is inderdaad een factor in de individuele bevestiging van het bestaan van
God, maar dit is echter niet toereikend, want het menselijk gevoel kan door
allerlei verleidingen en begeerten bezwaard raken en niet meer optimaal
functioneren. Daarom is het slechts bouwen op de innerlijke gevoelens om
daarmee het bestaan van God aan te tonen verkeerd.

Wat
weliswaar gezegd kan worden is dat de fitrah, de natuurlijke aanleg van de
mens geen enkel probleem heeft om het bestaan van Allah te accepteren. Het
voelt zich compleet op haar gemak met het overweldigende bewijs van het
bestaan van de Maker en Zijn onvoorstelbare Attributen.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter