al-Fiqh (Soeboel as-Salaam ) -1

14551

Datum: Zondag 14-09-2003 Locatie: Moskee as-Soennah

Onderwerp: Voorwaarden van het gebed

Het gebed behoort tot één van de belangrijkste zuilen van de Islam. Alle daden van aanbidding met het gebed voorop wordt pas geaccepteerd als het gepaard gaat met:

– Ikhlaas (zuivere intentie voor Allah)

– Moetaabacah (het volgen van de manier van de Profeet, vrede zij met hem).

Voordat men het gebed begint zijn er een aantal voorwaarden waaraan men eerst moet voldoen, als één van deze voorwaarden ontbreekt, is het gebed ongeldig.

De voorwaarden zijn:

1. Reinheid: Het is de bedoeling dat je jezelf eerst reinigt door de kleine wassing (woedoe) of de grote wassing (qhoesl) te verrichten. Men hoort dit natuurlijk te doen op de manier waarop onze Profeet (vrede zij met hem) dit heeft gedaan. Onder reinheid valt ook het verwijderen van onreinheden op het lichaam en kleding. Zonder deze reiniging is het gebed niet geldig.

2. Tijdstip: Het tijdstip waarop het gebed wordt verricht is van essentieel belang. Je hoort te weten wanneer de tijd van het gebed is aangebroken en wanneer het vervalt. Zoals het niet toegestaan is om het vasten in de maand Ramadan te verzetten naar een andere maand, is het ook niet toegestaan om het gebed buiten de voorgeschreven tijden te verrichten.

3. Richting: Men moet met het aangezicht richting al-Qiblah (de Kacbah) staan. Het is voor iedereen verplicht zijn best te doen om erachter te komen welke richting dat is. Uitzondering hierop is degene die een dier of een auto berijdt en degene die uit vrees, dwang of ziekte genoodzaakt is in een andere richting te bidden.

4. Het bedekken van de cAwrah: De cAwrah is dat deel van het lichaam dat bedekt moet worden volgens de islamitische wetgeving. De cAwrah van de man is datgene wat zich tussen de navel en knie bevindt. (In het gebed geldt ook dat zijn schouders bedekt moeten zijn, red.) De cAwrah van de vrouw is haar hele lichaam behalve de handen en gezicht.

Reinheid

Reinheid is heel belangrijk in het gebed. Voordat men gaat bidden dient men geheel rein te zijn en moeten alle onreinheden (Najaasaat) weggenomen worden. Voordat wij verder gaan moeten we eerst weten wat onreinheden zijn en hoe je kunt beoordelen of iets onrein is.

Onreinheden zijn die zaken die door de Islamitische wetgeving onrein zijn verklaard. Dit betreft de volgende zaken:

  • Ontlasting en urine van de mens, behalve dat van een zuigeling.
  • Voorvocht (al-Madiey) dat bij lustgevoelens vrijkomt
  • Al-Wadhiey; dikke witte afscheiding die na het urineren vrijkomt (in geval van ziekte).
  • Ontlasting en urine van dieren die verboden zijn om te eten.
  • Speeksel van een hond.
  • Menstruatie- en kraambloed.

Onreinheden zijn met het oog waarneembaar (cAyniyyah) en niet met het oog waar te nemen (Hoekmiyyah).

Het wegnemen van onreinheden

Wanneer men een onreinheid heeft waargenomen dient men deze weg te nemen. Het reinigen moet gebeuren met zuiver water. Wanneer er een onreinheid op het schoeisel wordt aangetroffen, is het voldoende om met de zool over de aarde te wrijven.

Bij servies dat in aanraking is geweest met het speeksel van een hond moet men het servies de eerste keer met zand wassen en vervolgens zes keer met water.

Als men tijdens het gebed opmerkt dat er een onreinheid op de kleding zit, moet dit kledingstuk uitgetrokken worden mits je cauwrah bedekt blijft. Immers, de cauwrah moet gedurende het hele gebed bedekt blijven.

Bijgehouden door een groep leerlingen