An-Nadjaasaat

16161

An-nadjaasaat (onreinheden) zijn alle zaken die door de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) tot onreinheden zijn uitgeroepen. Oorspronkelijk zijn alle zaken rein en toegestaan. Wie anders beweert, moet hiervoor met bewijs komen. Als hij dit bewijs niet kan leveren, of met onvoldoende bewijs komt, dan moeten we gewoonweg terugkeren naar de oorsprong en dit laten. Dus nogmaals, het is niet toegestaan om iets tot onrein te verklaren, alleen met bewijs.

1. (Mensen)urine

Het is overgeleverd door Anas dat een bedoeïen in de moskee urineerde, waarna een groep mensen opstond (om hen te tegen te houden). De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Laat hem en onderbreek hem niet!” Hij vroeg, nadat de bedoeïen klaar was met urineren, om een emmer water en goot het erover. (al-Boechari en Moeslim)

2. (Mensen)ontlasting

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als één van jullie met zijn sandalen door al-Adhaa loopt, dan wordt dit gereinigd door de aarde.” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

al-Adhaa is alles wat de mens schaadt, het zij onreinheden of viezigheden of iets anders. In deze overlevering wordt er duidelijk onreinheden mee bedoeld.

3. al-Madhiey

Al-Madhiey is een witte dunne plakkerige substantie die vrijkomt bij lustgevoelens (voorvocht). Het vrijkomen ervan kan onopgemerkt gebeuren. Dit geldt voor zowel de man als de vrouw. Al-Madiey is onrein en daarom beval de Profeet (vrede zij met hem) om het geslachtsdeel te wassen bij het vrijkomen van deze substantie.

cAli verhaalt: “Ik was een man die erg last had van het vrijkomen van al-Madiey. En ik schaamde mij om de Profeet (vrede zij met hem) hierover te vragen vanwege (mijn huwelijk met) zijn dochter. Ik droeg Miqdaad bin al-Aswad op om de Profeet (vrede zij met hem) hierover te vragen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij dient zijn geslachtsdeel te wassen en vervolgens al-Woedoe te verrichten.” (al-Boechari en Moeslim)

4. al-Wadhiey

Al-Wadhiey is een witte dikke substantie die na het urineren vrijkomt. Al-Wadiey is onrein.

Ibn cAbbaas verhaalt: “Al-Maniey, al-Wadhiey en al-Madhiey, wat betreft al-Maniey (zaad), dit vereist al-Ghoesl. En wat betreft al-Wadhiey en al-Madhiey. Was je geslachtsdeel of je Madhaakier (testikels) en verricht el-Woedoe zoals je die verricht voor het gebed!”

(Sahih Soenan Abi Daawoed)

5. Uitwerpselen van dieren wiens vlees niet is toegestaan

cAbdullah vertelde: “Toen de Profeet (vrede zij met hem) zijn behoefte wilde doen, vroeg hij (aan cAbdullah): “Breng mij drie stenen!” Ik vond hem twee stenen en een (opgedroogde) uitwerpsel van een ezel. Hij nam de twee stenen aan en gooide het uitwerpsel weg en zei: “Het is onrein!” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

6. Menstruatie

Asmaa’ bint Abu Bakr overlevert: “Er kwam een vrouw naar de Profeet (vrede zij met hem), en zei: “Eén van ons vrouwen, haar kleding raakt vervuild door menstruatiebloed. Wat moet zij doen? Hij zei: “Krab het weg, wring het vervolgens uit met water en besprenkel het (met water), daarna kan ze ermee bidden.” (al-Boechari en Moeslim)

7. Hondenspeeksel

Aboe Hoerayrah verhaalt: “De Profeet (vrede zij met hem) zei: ,,Het reinigen van iemands servies als een hond ervan heeft gelikt, geschiedt door het (servies) zeven maal te wassen waarvan de eerste met aarde.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

8. Dode dieren

Onder dode dieren wordt verstaan alle dieren die niet volgens de rituele slachting om het leven zijn gekomen.Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Wanneer al-Ilhaab wordt gelooid, dan is die hiermee gereinigd.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

al-Ilhaab is de huid van dode dieren. Alle dode dieren zijn onrein met uitzondering van:

a) Dode vissen en sprinkhanen.

Dit op basis van de overlevering van Ibn cOmar waarin hij zei: “De Boodschapper (vrede zij met hem) zei: ,,Twee dode (dieren) en twee bloeden (bloedorganen) zijn voor ons toegestaan; wat de twee doden betreft, dit zijn de vissen en de sprinkhanen. En wat de twee bloeden betreft, dit zijn de lever en de milt.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

b) Dode dieren die geen bloedsomloop kennen

Voorbeelden hiervan zijn: vliegen, mieren, bijen en soortgelijke dieren.

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Boodschapper (vrede zij met hem) zei: “Als de vlieg in iemands drinken valt, dompel hem dan helemaal onder en gooi hem vervolgens weg. Want in één van zijn vleugels zitten ziekte(kiemen) en in de andere het geneesmiddel.”[1] (al-Boechari)

c) Botten, horens, nagels, haren en veren van dode dieren

Al de bovengenoemde zaken zijn rein. Dit op basis van de oorspronkelijke reinheid van alle zaken. Daarnaast overleverde Al-al-Boechari, dat Az-Zoehrie over de botten van dode dieren (zoals het ivoor van olifanten) zei: “Ik heb mensen meegemaakt die tot de vroegere geleerden behoorden die hun haar hiermee kamden en hun Doehn (smeersel) in plaatsten. Zij hadden hier geen bezwaar tegen.”

Hamaad vertelde: “Er is geen bezwaar tegen (het gebruiken van) veren van dode dieren.”

[1] Het is een medische feit dat een vlieg ziektekiemen met zich meedraagt zoals de Profeet (vrede zij met hem) meer dan 1400 jaar geleden bekend maakte. Terwijl men destijds weinig kennis had over moderne geneeskunde. Recentelijk zijn er experimenten uitgevoerd die duiden op de aanwezigheid van ziektekiemen en de antilichamen hiervoor in het lichaam van de vlieg. Het blijkt dat als een vlieg een vloeistof raakt, de ziektekiemen vrijkomen. De vlieg moet ondergedompeld worden zodat de antilichamen vrijkomen. De antilichamen neutraliseren dan de ziektekiemen.