Daden van aanbidding zijn Tawqiefiyyah

4510

Daden van aanbidding zijn Tawqiefiyyah. Dat wil zeggen dat de daden van aanbidding enkel en alleen gebaseerd moeten zijn op de Koran en de authentieke Soennah. Er is dus geen ruimte voor persoonlijke meningen. Het is niet toegestaan om welke daad van aanbidding dan ook te verrichten op een andere tijd, plaats of type dan die gebaseerd zijn op Tawqief en op Voorschriften zijn van de Wetgever.

Wat betreft degene die iets als daad van aanbidding introduceert wat niet door de Wetgever is voorgeschreven wat betreft plaats, tijd of type ervan, dan is dat een innovatie.

Sheikh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan (al-Moentaqa min Fataawa Sheikh Saalih al-Fawzaan, boekdeel 16, blz. 13)

Als oorsprong geldt dat iedere vorm van aanbidding niet toegestaan is. Het is dan ook voor niemand toegestaan om Allah te aanbidden op een manier die niet voorgeschreven is en niet vermeld staat in de Koran of de Soennah. Wanneer een persoon dus twijfelt over een bepaalde daad of dit een daad van aanbidding is, dan geldt als oorsprong dat dit geen vorm van aanbidding is, totdat het tegendeel bewezen wordt.

Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fatawaa Noer calaa Darb, boekdeel 1,blz.169)