De wijze van woedoe verrichten

12072

ü Voordat men begint met de woedoe, dient de intentie genomen te worden.

ü De intentie is verplicht voor alle daden van aanbidding. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) “Voorwaar! De daden worden beoordeeld op de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.” (al-Boechari en Moeslim)

ü Daarna zegt men: بِسْمِ اللّهِ ‘Bismillah’ (in de naam van Allah).

ü En wast men de handen driemaal.

ü Daarna spoelt men de mond en reinigt men de neus driemaal uit één hand.

ü Daarna wast men driemaal het gezicht.

ü Vervolgens wast men driemaal de armen tot en met de ellebogen.

ü Waarna men over het hoofd veegt, beginnende bij het begin van de haargrens en eindigend bij het begin van de nek.

ü Hierna veegt men in tegenovergestelde richting terug naar het begin van de haargrens.

ü Daarna veegt men het binnenste van de oren met de wijsvingers en het buitenste van de oren met de duimen.

ü Tenslotte wast men driemaal de voeten tot en met de enkels.

ü Dit is de correcte manier om de woedoe volgens de wijze van de Profeet (vrede zij met hem) te verrichten.

ü De verplichte handelingen van de woedoe zijn:

1. Alle lichaamsdelen dienen minimaal éénmaal gewassen te worden.

2. Het binnen afzienbare tijd afmaken van de woedoe zonder al te grote onderbrekingen.