Etiquette van het toileteren

10434
– Het is aangeraden om met het linkerbeen het toilet te betreden. – Men zegt bij het binnentreden van het toilet: "Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth." – Dit op basis van de overlevering van Anas waarin hij zegt: “Als de Profeet (vrede zij met hem) het toilet betrad, dan zei hij: ,,Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth.” (al-Boechari en Moeslim) – Het is aangeraden om met het rechterbeen het toilet te verlaten en het volgende te zeggen: "Ghoefraanak" – Dit op basis van de overlevering van cAa’ieshah die zei: “Als de Profeet (vrede zij met hem) het toilet verliet, zei hij: ,,Ghoefraanak.” ( Ibn Maadjah) – Men dient zich tijdens het toiletteren af te schermen van anderen d.m.v. bijvoorbeeld een muur. – Als men zich in de buitenlucht bevindt, dient men bij het toiletteren afstand te nemen van de anderen. – Het is niet toegestaan om op de volgende plaatsen te toiletteren: 1. Verzamelplaatsen van mensen 2. Onder vruchtdragende bomen 3. Waar het anderen hindert 4. Langs de wegen – Het is niet toegestaan om tijdens het toiletteren je met je gezicht of rug richting al-qiblah te wenden. Dit op basis van de overlevering van Aboe Ayoub al-Ansaari. Hij overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer jullie je behoefte willen doen, wend je niet tot al-qiblah en keer haar (al-qiblah) ook niet de rug toe, maar zoek de richting van het westen of het oosten op.” (Moeslim) – Als men zijn behoefte heeft gedaan, dient men: 1. Zich te reinigen met minimaal drie stenen of iets dergelijks, zoals toiletpapier. 2. Vervolgens reinigt men zich met water. – Het is ook toegestaan om je te beperken tot één van de bovengenoemde reinigingsmethoden. – Het is niet toegestaan om jezelf te reinigen met: 1. Uitwerpselen van dieren en botten, omdat de Profeet (vrede zij met hem) dit verbood. 2. Alle zaken die onschendbaarheid genieten, zoals voedsel.