Etiquette van het toileteren

10317
            – Het is aangeraden om met het linkerbeen het toilet te betreden.   – Men zegt bij het binnentreden van het toilet: "Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth."     – Dit op basis van  de overlevering van Anas waarin hij zegt: “Als de Profeet (vrede zij met hem) het toilet betrad, dan zei hij: ,,Bismillah Allahoemma innie acoedhoebika minal ghoebthie wal ghabaa’ieth.”                                                          (al-Boechari en Moeslim)   –  Het is aangeraden om met het rechterbeen het toilet te verlaten en het volgende te zeggen: "Ghoefraanak"   – Dit op basis van de overlevering van cAa’ieshah die zei: “Als de Profeet (vrede zij met hem) het toilet verliet, zei hij: ,,Ghoefraanak.”                                                  ( Ibn Maadjah)      –  Men dient zich tijdens het toiletteren af te schermen van anderen d.m.v. bijvoorbeeld een muur.    – Als men zich in de buitenlucht bevindt, dient men bij het toiletteren afstand te nemen van de anderen.   – Het is niet toegestaan om op de volgende plaatsen te toiletteren: 1.   Verzamelplaatsen van mensen 2.   Onder vruchtdragende bomen 3.   Waar het anderen hindert 4.   Langs de wegen      – Het is niet toegestaan om tijdens het toiletteren je met je gezicht of rug richting al-qiblah te wenden. Dit op basis van de overlevering van Aboe Ayoub al-Ansaari. Hij overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem)  zei: “Wanneer jullie je behoefte willen doen, wend je niet tot al-qiblah en keer haar (al-qiblah) ook niet de rug toe, maar zoek de richting van het westen of het oosten op.”                                                                                  (Moeslim)   – Als men zijn behoefte heeft gedaan, dient men: 1.   Zich te reinigen met minimaal drie stenen of iets dergelijks, zoals toiletpapier. 2.   Vervolgens reinigt men zich met water.   –  Het is ook toegestaan om je te beperken tot één van de bovengenoemde reinigingsmethoden.   – Het is niet toegestaan om jezelf te reinigen met: 1.   Uitwerpselen van dieren en botten, omdat de Profeet (vrede zij met hem) dit verbood. 2.   Alle zaken die onschendbaarheid genieten, zoals voedsel.