Gids voor comrah en Hadj

65177

Daden van cOemrah

 1. De grote wassing alvorens al-Ihraam[1] (gewijde toestand). Dit geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Zelfs een menstruerende vrouw dient deze wassing te verrichten.
 1. Het parfumeren van het lichaam alvorens al-Ihraam. Dit geldt enkel en alleen voor de mannen. De kleren van Ihraam mogen echter niet geparfumeerd worden.
 2. Het aantrekken van de ihraam-kleren, deze bestaan namelijk uit een boven en een onderstuk (Ridaa’ en Izaar) voor de mannen. De vrouwen kunnen hun gewone kleren aanhouden, die natuurlijk moeten voldoen aan de islamitische kledingvoorschriften. Daarnaast mogen zij geen Niqaab (gezichtssluier) of handschoenen dragen[2]
 1. Aanvangen met al-Ihraam vanuit al-Miqaat[3]. Vervolgens neemt men de intentie om al- comrah te verrichten, door het volgende te zeggen: “Labaika Allahoemma comrah[4].”
 1. Als men bang is belemmerd te worden in zijn comrah door iets zoals een ziekte, dan voegt hij hieraan een voorwaarde toe die hij aan Allah stelt door het volgende te zeggen: “Allahoemma mahalli haithu habastani[5].”
 1. Vanaf het moment dat men de intentie heeft uitgesproken, kan hij aanvangen met Talbiah[6]
 2. Het is soennah (aanbevolen) om de grote wassing te verrichten bij het binnenkomen van Mekkah.
 1. Zodra men het bouwwerk van al-kacbah ziet, dient men te stoppen met Talbiah.
 2. Wanneer men al-kacbah ziet dan kan hij het volgende zeggen: “Allahoemma Ant-as-Salaam, wa mink-as-Salaam, fa hayyinaa rabbanaa bissalaam[7].”
 1. Eenmaal bij Mekkah aangekomen, dien je zeven keer at-Tawaaf (rondgang om kacbah) te verrichten, beginnend en eindigend bij al-Hadjar al-Aswad[8] (de zwarte steen). Bij aanvang van iedere Shawt (rondgang) zegt men:”Bismillah, Allahoe Akbar”, vervolgens heeft men de vrije keus om welke doecaa’ (smeekbede) dan ook te zeggen tijdens at-Tawaaf. Wel is het gewenst om iedere Shawt af te sluiten met de volgende woorden:”Rabana Aatinaa fid-doeniyah hasanah wa fil-aagirati hasanah wa qinah cadhaaba an-naar[9].”
 2. In elke rondgang dient men ar-Roekn al-Jamaani (Jamaani-hoek) met de hand aan te raken indien dit mogelijk is, zonder deze te kussen. Kun je ar-Roekn al-Jamani niet aanraken, dan dien je er niet naar te wijzen met de hand zoals bij de zwarte steen, maar loop je gewoon voorbij.”

 1. Tijdens de eerste drie rondgangen dienen alle mannen een handeling uit te voeren genaamd ar-Raml[10]. Daarnaast moeten de mannen gedurende alle zeven rondgangen met Al-Idhtibaac[11] komen.

 1. Vervolgens vertrekt men naar Maqaam Ibraahiem[12] en reciteert:”Wa itagidoe min Maqaami Ibraahiema Mosalah[13].”
 2. Men verricht vervolgens twee rak’aat achter Maqaam Ibrahiem indien dit mogelijk is, anders op een afstand van Maqaam Ibraahiem. Blijkt dit laatste ook niet mogelijk te zijn dan worden deze twee rak’aat waar dan ook binnen de moskee verricht[14].
 3. Ga vervolgens naar Zamzam en drink veel water[15]. Ook kun je een deel van het water over jouw hoofd gieten.
 4. Ga terug naar de zwarte steen om deze te kussen. Het is beter om je nu slechts te beperken tot het wijzen naar de zwarte steen vanwege de drukte.
 1. Begeef je vervolgens richting as-Safa en als je deze nadert zeg dan het volgende: Inna as-safa wal-Marwah min shacaa’íril-lah, Famen Hadjja al-Baita au ictimara fa-la djonaha calaihi an yatawafa bihima wa men tatawaca gairen fa inna-laha shakiron caliem”[16] vervolgens zeg je het volgende: “Abda’oe minma bada’a bihi-Lah”.[17]
 1. Ga vervolgens op (de heuvel van) as-Safa staan, richt je tot al-Kacbah en zeg, terwijl je je handen omhoog houdt: “al-Hamdoe lilah”[18] één keer en “Allahoe Akbar” drie keer. Daarna zeg je drie keer het volgende: “Laa ilaha illa-Lah wahdahoe laa sharika lah, Lahoe al-Moelk wa lahoe al-Hamd wa hoea cala koelli shaiín qadir. Laa ilaha illa-Lah wahdahoe andjaza wacdah wa nasara cabdah wa hazama al-ahzaaba wahdah”[19]. Tussen het zeggen hiervan doet men ad-Docaa” (smeekbeden) naar eigen keuze . Dus na de eerste keer doe je een smeekbede en na de tweede keer doe je weer een smeekbede.
 1. Ga naar beneden en beweeg je vervolgens zeven keer tussen as-Safa en al-Marwah, dit wordt ook wel as-Sacje genoemd. Als je aankomt bij de groene vlag, dan is het de bedoeling dat je wat sneller gaat lopen tot aan de volgende groene vlag. Tijdens as-Sacje kan men de volgende ad-Docaa’(smeekbede doen: “Rabbi-ghfir warham, innaka antal-acazull’akram”[20]. En iedere keer als je aankomt bij as-Safa of al-Marwah, dan dien je deze te bestijgen en met dezelfde handelingen en smeekbeden te komen als toen hij as-Safa besteeg.

 1. Zowel tijdens at-Tawaaf als tijdens as-Sacje is er geen specifieke smeekbedes. Dus men kan elk willekeurige smeekbede verrichten. Ook is er de mogelijkheid om de koran te reciteren.
 2. Als je klaar bent met as-Sacje, dan dien je jou haar kort te knippen of helemaal weg te scheren[21]. Na dit te hebben gedaan, ben je klaar met je comrah en is alles wat verboden voor je was tijdens al-ihraam weer toegestaan.

Daden van al-Hadj

 1. Al-Hadj begint op de achtste dag van Dhoel-Hidjah, ook wel de dag van Tarwia genoemd.
 2. Men wast zich; parfumeert het lichaam; draagt de ihraam-kleren en treedt in de toestand van ihraam (zie blz. 10).
 1. Wederom dient men de intentie uit te spreken door het volgende te zeggen:”Labaika Allahoemma Hadjen.”[22].
 2. Als men bang is belemmerd te worden door iets zoals ziekte, dan voegt men hieraan een voorwaarde toe die hij aan Allah stelt door het volgende te zeggen:”Allahoemma mahlli haithu habastani.”[23]
 1. Daarna kan men aanvangen met Talbiah die als volgt luidt:”Labaika Allahoemma Labaik, Labaika laa Sharieka laka labaik. Inna-Ihamda wa-nicmata laka wa-lmulk, laa sharika lak.”[24] Men stopt pas met het uitspreken van talbiah nadat het laatste steentje geworpen is.
 2. Vervolgens vertrek men naar Mina[25] om daar te verblijven totdat de volgende gebeden zijn verricht; al-Dohr, al-Asr, al-Maghreb, al-Ishaa’ en al-Fadjr. Op deze dag dient men de gebeden die uit vier eenheden bestaan in te korten[26]. Hij mag echter niet samenvoegen.
 3. Als de zon opkomt op de negende dag van Dhoel al-Hidjah, dan dient men rustig te vertrekken naar cArafah[27] en let er goed op dat je niemand kwaad aandoet of tot last bent. Eenmaal in carafah aangekomen, dien je ad-Dhor en al-Asr in te korten en samen te voegen[28].
 1. Als jij je in cArafah bevindt, vermeerder dan het verrichten van smeekbedes en Dhikr (lofuitingen), dit terwijl jij je handen omhoog houdt.[29]
 1. Men dient in carafah tot zonsondergang te verblijven. Daarna dient men rustig naar Mozdalifah[30] te vertrekken en let er op dat je niemand kwaad aandoet of tot last bent. Eenmaal daar aangekomen dien je al-Maghreb en al-Ishaa”samen te voegen. Daarna is het gewenst om direct te gaan slapen. Als men de volgende ochtend het Fadjr-gebed heeft verricht is het aanbevolen om je te storten op het verrichten van smeekbedes en lofuitingen, dit totdat het ochtendlicht goed zichtbaar wordt.
 1. Daarna begeeft men zich richting Mina zeggende:”Labaika Alahoemma Labaik, Labaika laa Sharika laka labaik. Inna-Ihamda wa-nicmata laka wa-Imolk, laa sharika lak.” Het is toegestaan voor vrouwen en lichamelijke zwakke mensen om zich de nacht daarvoor al richting Mina te begeven.
 1. Eenmaal in Mina aangekomen, dienen de volgende handelingen verricht te worden:
 • Het achter elkaar gooien van zeven steentjes naar al-cAqabah[31], ook wel de grote Djamarah genoemd. Deze steentjes zal je van tevoren van de grond moeten rapen en bij het gooien van ieder steentje dien je “Allahoe Akbar” te zeggen.[32]
 • Een offer aan Allah opdragen.
 • Helemaal weg scheren of kortknippen van je haren, hoewel weg scheren beter is. Voor de vrouw geldt dat zij van haar haren een stuk afknipt ter grootte van een vingertop.
 • De volgorde waarin deze handelingen plaatsvinden; mag door elkaar.
 1. Met het gooien van de steentjes en het scheren of kortknippen van het haar treedt men in de eerste Tahaloel; een fase waarin men weer zijn gewone kleren kan aantrekken en alles mag doen wat eerder verboden voor hem was tijdens al-Ihraam[33] met uitzondering van het hebben van gemeenschap.

 1. Daarna gaat men richting Mekkah om at-Tawaaf[34] te verrichten, oftewel zeven keer de rondgang rondom al-Kacbah. Ook verricht hij as-Sacje[35]. Deze Tawaaf mag men ook uitstellen nadat hij helemaal klaar is met de resterende handelingen van al-Hadj.
 2. Na het verrichten van at-Tawaaf, keert men op deze dag van al-cied terug naar Mina om daar die nacht en de daarop twee volgende nachten te blijven slapen. Het is tevens toegestaan om maar twee nachten in Mina door te brengen.[36]
 1. Tijdens de dagen die jij in Mina doorbrengt, dien je iedere dag nadat de zon afwijkt van haar hoogste stand in de hemel (az-Zawaal), zeven steentjes naar de al-Djamaraat (de kleine, de middelste en de grote) te gooien. Dus men dient iedere dag éénentwintig steentjes te gooien. En vergeet niet bij het gooien van ieder steentje “Allahoe Akbar” te zeggen. Bij de kleine Djamarah dien je na het gooien van de steentjes naar rechts af te wijken om even de tijd te nemen om smeekbedes te verrichten. Bij de middelste Djamarah wijk je af naar links om weer smeekbedes te verrichten.
 1. Op het moment dat je wilt afreizen naar je land wordt je verplicht geacht om nog één keer at-Tawaaf te verrichten, dit wordt ook wel de afscheids Tawaaf genoemd. Deze plicht komt alleen te vervallen voor een menstruerende vrouw of een vrouw die zich in haar kraamperiode bevindt.

Ihraam

Niet toegestane zaken tijdens al-Ihraam

 1. Het is niet toegestaan voor iemand dien in de ihraam-toestand is getreden, om iets van het haar of de nagels te knippen. Ook is het verboden om een geurtje op te doen.
 2. Het is niet toegestaan voor de man om al-Mageet[37] te dragen.
 3. Het is niet toegestaan voor de man om iets op zijn hoofd te dragen, zoals een hoed of tulband.
 4. Het is verboden voor iemand in ihraam-toestand om de hand van een vrouw te vragen, in het huwelijk te treden of gemeenschap te hebben.
 5. Het is voor de vrouw slechts verboden om haar gezicht met al-Mageet te bedekken of handschoenen te dragen. Verder is het haar toegestaan om alle soorten mageet te dragen zoals broeken, gewaden en sokken.
 6. Het is verboden voor zowel de man als de vrouw om op dieren te jagen of een ander daarbij te helpen.

Toegestane zaken tijdens al-Ihraam

 1. Het dragen van sokken onder de enkels.
 2. De onderkleding met een touw of iets soortgelijks vastmaken.
 3. De haren wassen.
 4. De vrouw hoeft niet perse zwarte kleding te dragen, zij mag qua kleding ook andere kleuren dragen.
 5. Het wassen van de ihraam-kleren ingeval deze vies zijn geworden. Ook mag men nieuwe ihraam-kleren dragen en de oude kleren wegdoen.

[1] Een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichtten die op andere tijdstippen wel zijn toegestaan. Tijdens deze fase worden de verplichtingen van Hadj en comrah verricht.

[2] Het aantrekken van de ihraam-kleren betekent niet, dat men zich dan ook gelijk in ihraam-toestand bevindt. Al-Ihraam begint met het uitspreken van de intentie.

[3] Eén van de verscheidene plaatsen die de profeet (vrede zij met hem) voor de mensen heeft aangewezen als vertrekpunt van Ihraam, als zij de intentie hebben om Hadj of comrah te verrichten.

[4] Vertaling:”Hier ben ik O Allah, voor het verrichten van al-cOmrah.”Alleen bij al-Hadj en comrah wordt de intentie uitgesproken. Bij de resterende daden van aanbidding zoals het gebed, de kleine wassing, het vasten enzovoorts, mag de intentie absoluut niet worden uitgesproken.

[5] Vertaling:”O Allah, mijn plek van Tahaloel (Plaats waar de gewijde toestand tot een einde komt) is daar waar u mij verhindert.”

[6] Talbiah luidt als volgt: Labaika Alahoemma Labaik, Labaika laa Sharieka Laka Labaik. Inna-Ihamda wanicmata laka wa-lmulk, laa sharika laka.”Deze worden dienen door de man luidop gezegd te worden. Dit geldt ook voor de vrouw als zij zich in een gezelschap van vrouwen bevindt, maar zodra zij in de buurt van mannen komt dan dient zij haar stem te dempen.

Vertaling van Talibiah:”Hier ben ik O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U hebt geen deelgenoot, hier ben ik. Voorwaar, alle lof en gunsten zijn aan U en de soevereiniteit (is aan u). U hebt geen deelgenoot.”

[7] Vertaling:”O Allah U bent Degene Die vrij is van alle tekortkomingen.“ Veiligheid komt alleen van U. Begroet ons daarom- O onze Heer- met vrede.”Deze doecaa’is namelijk overgeleverd door Ibnoe cOmar.

[8] Bij de aanvang van at-Tawaaf dient men de zwarte steen te kussen. Indien dit niet mogelijk is, dan kan hij zich beperken tot het aanraken ervan met zijn hand en deze vervolgens te kussen. Blijkt dit laatste ook niet mogelijk te zijn dan hoeft hij slechts naar de zwarte steen van een afstand te wijzen.

[9] De precieze plaats waar deze woorden worden uitgesproken is vanaf ar-Roekn al-Jamani tot aan de zwarte steen. En de vertaling van deze woorden is als volgt:”O Allah, geef ons in het wereldse leven het goede, en in het hiernamaals het goede en behoed ons voor de bestraffing van het vuur.

[10] Een snelle pas dat gepaard gaat met het bewegen van de armen en de benen, waardoor de man zijn fysieke kracht toont.

[11] Al-Idhtibaac: is het dragen van de Ridaa’ (ihraam-kleren) onder de oksel. Het uiteinde van de Ridaa’ gooit men over de linker schouder. De rechterschouder blijft dus onbedekt, terwijl de linkerschouder wel bedekt is. Wel dient men na At-Tawaaf Ridaa’ weer gewoon te dragen en beide schouders te bedekken.

[12] De steen waarop Ibraahiem stond toen hij samen met Isma’iel de kacbah aan het bouwen was.

[13] Vertaling:”En neemt Maqaam Ibraahiem tot een gebedsplaats.” (Soerat al-baqarah(2): 125)

[14] Tijdens de eerste rak’ah van het gebed die men achter Maqaam Ibraahiem verricht, reciteert hij na soerat al-Fatihah soerat al-Kafiroen en tijdens de tweede rak’ah reciteert men soerat al-Ichlaas.

[15] De profeet (vzmh) heeft gezegd:”Het Zamzam-water is waar het voor gedronken is.”Ook heeft hij gezegd:”Het (Zamzam) is gezegend, en het is voeding en het is genezing van ziekte.”

[16] Vertaling:”Voorwaar, as-Safah en al-Marwah behoren tot de symbolen van Allah. Wie dus de Hadj naar het huis of de comrah verricht; het is geen zonde voor hem om het lopen tussen beide (as-Safah en al-marwah) te verrichten. En eenieder die vrijwillig goed doet: Voorwaar, Allah is dan Waarderend en Alwetend” (Soerat al-Baqarah (2): 158)

[17] Vertaling:”Ik begin met datgene waarmee Allah is begonnen.”

[18] Vertaling:”Alle lof zij Allah.”

[19] Vertaling:”Er is geen ware god, behalve Allah alleen. Hij heeft geen deelgenoot. Aan hem behoort de Heerschappij en alle lof. Hij brengt tot leven en hij doet sterven en Hij is almachtig over alle zaken. Er is geen ware god, behalve Allah alleen. Hij heeft zijn belofte waargemaakt; Hij heeft zijn dienaar de overwinning geschonken en Hij heeft alleen de bondgenoten verslagen.”

[20] Vertaling:”O mijn Heer, vergeef en wees genadig. U bent de Almachtige, de Meest Edele”.

[21] Voor de vrouw geldt dat zij een stuk van haar haar afknipt ter grootte van een vingertop.

[22] Vertaling:”Hier ben ik O Allah, voor het verrichten van al-Hadj.

[23] Vertaling:“ O Allah, mijn plek (van Tahaloel) is daar waar u mij verhindert.”

[24] Vertaling: “Hier ben ik O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U hebt geen deelgenoot, hier ben ik. Voorwaar, alle lof en gunsten zijn aan U en de soevereiniteit (is aan u). U hebt geen deelgenoot.”

[25] Een pelgrimsplek buiten Mekkah op de weg naar cArafah. Deze plaats ligt ongeveer acht kilometer buiten Mekkah en zestien kilometer van cArafah.

[26] De gebeden die uit vier eenheden bestaan zijn: ad-Dhor, al-Asr en al-Ishaa’. Deze gebeden dienen ingekort te worden tot twee eenheden in plaats van vier eenheden.

[27] Een pelgrimsplaats ten zuidoosten van Mekkah en is ongeveer vijfentwintig kilometer van Mekka verwijderd.

[28]Samenvoegen van gebeden betekent dat je ze achter elkaar verricht en dit is toegestaan, omdat de profeet dit ook heeft gedaan. Wel moet men weten dat alleen al-Dhor en al-Asr samengevoegd kunnen worden of al-Maghreb en al-Ishaa’.

[29]De profeet heeft gezegd:”Het beste wat ik en de profeten voor mij hebben gezegd op de avond van carafah is:”Laa ilaha illa Lah wahdahoe laa sharieka lah, lahoe al-Mulk wa lahoe al-Hamd. wa hoewa cala koelli shai’yin qadier.” Vertaling:”Er is geen ware god behalve Allah alleen. Hij heeft geen deelgenoot. Aan hem behoort de Heerschappij en alle Lof en Hij is Almachtig over alle zaken.”

[30] Een plaatst tussen cArafah en Mina.

[31] Eén van de drie uit stenen gebouwde pilaren gelegen in Mina. Deze Djamarah staat bij de ingang van Mina vanuit de richting van Mekkah.

[32] De steentjes moeten ietsje groter zijn dan een kikkererwt.

[33] Een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichten die op andere tijdstippen wel zijn toegestaan. Tijdens deze fase worden de verplichtingen van Hadj en cOmrah verricht.

[34]Deze Tawaaf wordt Tawaaf al-Ifaadhah genoemd. Tijdens deze Tawaaf hoeft de man geen Idhtibaac en ar-Raml te verrichten.

[35] Het zeven keer heen en weer lopen tussen de twee bergen. As-Saffah en al-Marwah.

[36] Overnachting in Mina is een verplicht onderdeel van al-Hadj.

[37]Al-Mageet: kledingstukken die gemaakt zijn in de vorm van het lichaam. Men mag tijdens al-Ihraam alleen ongenaaide kleding dragen.