Het Istikhaarah gebed – deel 1

54697

De geleerden zijn het unaniem met elkaar eens over het feit dat al-Istikhaarah een Soennah is. Het bewijs hiervoor is de overlevering van Djaabir ibnoe cAbdillaah: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) leerde zijn metgezellen al-Istikhaarah in alle zaken, zoals hij hen de hoofdstukken van de Koran leerde. Hij (vrede zij met hem) zei: “Wanneer één van jullie met een bepaalde zaak zit, laat hem dan twee gebedseenheden verrichten buiten de verplichte gebeden om en laat hem dan zeggen: “Allaahoemma innie astakhieroeka bi cIlmika wa astaqdiroeka biqoedratik, wa as’aloeka min Fadlik, fa’innaka taqdiroe walaa aqdir, wa taclamoe wa laa aclam wa anta cAllaam ul-Ghoeyoeb. Allaahoemma ien koenta taclamoe anna haadhal-Amra (en je noemt je vraag waarmee je zit) khayroenlie fie Dienie wa Macaashie wa cAaaqibatie Amrie. Faqdoerhoelie wa yassirhoelie, thoemma baariklie fieh, wa in koenta taclamoe anna haadhal-Amra sharroenlie fie Dienie wa Macaashie wa cAaqibata Amrie, fasrifhoe cannie wasrifnie canhoe waqdoerliyal-Khayraa haythoe kaana thoemma ardiniebih.”

“O Allah! Ik vraag U bij Uw Kennis om mij een keuze te laten maken en ik vraag U middels Uw Macht en van Uw Veelomvattende Zegeningen. U bent namelijk tot alles in staat en ik niet, U weet en ik niet, en U bezit kennis van het onwaarneembare. O Allah! Als U weet dat deze aangelegenheid (hier geeft u aan wat u Allah wilt vragen)gunstig is voor mijn religie en mijn (levens)onderhoud en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere behoeften), bepaalt U het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij hiermee. En als U weet dat deze aangelegenheid schadelijk is voor mij in mijn religie en mijn (levens)onderhoud en in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere behoeften), houd het dan ver weg van mij en hou mij hier ver vandaan. En verorden datgene wat goed is voor mij en laat mij hier tevredenheid in vinden.”

(al-Boekhaari)

De mens loopt in dit wereldse leven tegen bepaalde zaken aan waarbij het voor hem moeilijk wordt om een keuze te maken. De dienaar dient dan terug te keren naar de Schepper van de hemelen en de aarde: de Schepper van de mensen. Hij dient dan zijn handen omhoog te doen en zijn Heer te smeken en te vragen om hem een goede keuze te laten maken. Sheikh al Islaam Ibn Taymiyah zegt: “Degene die de Schepper om een keuze vraagt, overlegt met de schepsels en vervolgens standvastig is, zal geen spijt krijgen.”

En Allah de Verheven zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vertrouw dan op Allah. Waarlijk! Allah houdt van degenen die (op Hem) vertrouwen.”

(Soerat Aali cImraan: 159)

Volgend deel >>>