Het oordeel over het offeren

20557

Het offeren van een offerdier is een zaak die voorgeschreven is. Hierover bestaat consensus onder de moslims. Echter verschillen zij wel van mening over de vraag of het offeren verplicht is of een Soennah. Hierover zijn twee uitspraken gedaan door de geleerden.

De eerste uitspraak is dat het offeren verplicht is en dit is de mening van de Imams al-Awzaaʿie, al-Layth en de Madhhab van Imam Aboe Haniefah. Ook is het één van de twee uitspraken van Imam Ahmad.

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zei: “Het is één van de twee uitspraken van Imam Maalik.”

De tweede uitspraak is dat het een sterk aanbevolen Soennah is. En dit is de mening van de meerderheid waaronder de Imams ash-Shaafiʿie, Maalik en Ahmad. Veel van degenen die deze mening volgen, hebben verklaard dat het afgeraden is om het offeren te verlaten voor degene die hier wel toe in staat is … Het offeren maakt namelijk deel uit van de islamitische rituelen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Rasaa’il Fiqhiyyah, blz. 46)