Tafsier soerat Al-Baqara vers 41-43

7574
Uitleg vers 41:
وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ
Daarna draagt Allah de kinderen van Israël op om de leiding van Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te volgen en datgene waarmee hij aan openbaringen is gekomen te aanvaarden. Want dit is in overeenstemming met datgene waarmee Moesa (calaihissalaam) is gekomen. Het is in overeenstemming met hetgeen vastgelegd staat in de Tora. Dus het betaamt jullie niet om onderscheid te maken tussen twee profeten en tussen twee Boeken.
En kijk ervoor uit dat jullie niet als eersten deze Profeet zullen verloochenen en dat anderen jullie vóór zijn in het volgen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). En kijk ervoor uit dat jullie niet ineens een obstakel vormen op de weg van de Dacwah en de mensen ervan weerhouden om te geloven in de Waarheid.
Ook zegt Allah dat zij (de kinderen van Israël) Zijn Tekenen inruilen voor vergankelijke wereldse zaken en dus de Waarheid achterhouden, valse getuigenissen afleggen, zich schuldig maken aan liegen in ruil voor steekpenningen. Want de algehele Doenya stelt niks voor en heeft geen waarde, laat staan een klein deel hiervan.
En jullie dienen je godsvruchtig op te stellen tegenover Allah door datgene te doen wat Hij jullie heeft opgedragen en datgene te vermijden wat Hij jullie heeft verboden. Want het is slechts godsvrucht die als bescherming kan dienen voor jullie tegen de Bestraffing van Allah.
Uitleg vers 42:
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Kijk ervoor uit, O kinderen van Israël, dat jullie de Waarheid niet mengen met de valsheid om zo de mensen te doen afdwalen. Want een aantal verdorven mensen kiest er bewust voor om een beetje waarheid te vertellen, zodat de mensen vervolgens ook zijn leugens aannemen.
Kijk er ook voor uit dat jullie de Waarheid niet achterhouden. De Waarheid die overduidelijk en zonneklaar is. De Waarheid waarmee de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gekomen. De Waarheid waar zijn geloof voor staat. Want jullie weten dat hij een Boodschapper is van Allah. Hij staat immers beschreven in jullie Boeken aan de hand van zijn kenmerken, eigenschappen en tekenen! Dus hoe kunnen jullie datgene ontkennen waar jullie weet van hebben?!
Uitleg vers 43:
وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ
Ook draagt Allah de kinderen van Israël op om het gebed te verrichten. Het gebed dat als bescherming dient tegen verdorvenheden en buitensporigheden. Dan hebben wij het natuurlijk over een gebed dat correct ten uitvoer wordt gebracht. Niet een gebed dat leeg is van ootmoedigheid, concentratie of aanwezigheid van hart.
Ook dienen jullie, zegt Allah, de Zakaat uit te geven om jullie zielen daarmee te reinigen en een deel van jullie zonden kwijt te schelden. Zodat Allah in het vervolg weltevreden over jullie zal zijn. Maar ook om jullie harten te reinigen van ziekten zoals gierigheid. En verricht het gebed met degenen die het verrichten. Hieruit valt op te maken dat het gezamelijke gebed verplicht is.
Leraar: Aboe Ismail
Locatie: Moskee as-Soennah