Tafsier soerat Al-Baqarah vers 151 – 153

7826
Vers 151:
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ
De gunst van het wijzigen van de Qiblah is niet een zaak die zich voor het eerst voordoet. Hij heeft jullie eerder met allerlei gunsten beschonken. Eén daarvan is de zending van de weledele Boodschapper van wie de komaf, eerlijkheid en oprechtheid bij jullie bekend zijn.
Ook draagt hij (vrede zij met hem) verzen voor waarin de Waarheid toegelicht wordt en waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen echtheid en valsheid. Deze verzen hebben jullie in eerste instantie geleid naar de Eenheid en Volmaaktheid van Allah. Daarna wordt gewezen op de eerlijkheid van de Boodschapper, de plicht om in hem te geloven en verschillende zaken die te maken hebben met het ongeziene. Dit heeft er allemaal toe geleid dat jullie in aanmerking kwamen voor de volledige leiding en de zekere kennis.
Ook hebben deze verzen jullie gereinigd op het gebied van de gedragscode. Aan de hand van deze verzen hebben wij kennis mogen maken met het verheven karakter en hebben wij afstand mogen nemen van de slechte gedragingen. Zo werden wij gereinigd van Shirk en begunstigd met Tawhied. Gereinigd van leugens en begunstigd met oprechtheid. Gereinigd van hoogmoed en begunstigd met bescheidenheid. Gereinigd van verdeeldheid en begunstigd met onderlinge liefde, en ga zo verder.
Tevens heeft de Boodschapper ons de Koran, zijn Woorden en Betekenissen onderwezen. Het woord Hikmah zou volgens sommige geleerden slaan op de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) aangezien deze als uitleg dient van de Koran. Hij heeft ons tevens zaken bijgebracht die ons onbekend waren. Wij verkeerden vóór zijn komst in duidelijke dwaling. Al de kennis die deze gemeenschap van ons heeft verworven, is van hem afkomstig. Deze voorgenoemde gunsten gelden als basis voor alle andere gunsten. Dit zijn de grootste gunsten die een persoon kan ervaren. Vandaar dat het gepast is om dankbaarheid hiervoor jegens Allah te tonen.
Vers 152:
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ
Allah beveelt ons Hem te gedenken en beloofde degenen die dit doen een grootse beloning, namelijk dat zij niet in de steek zouden worden gelaten door Allah. Het gedenken van Allah komt het beste tot haar recht wanneer de woorden die men spreekt in overeenstemming zijn met de overtuiging van het hart. Alleen deze vorm van gedenken draagt bij aan het kennen en houden van Allah. Ook is daarmee een grootse beloning gemoeid. Daarna draagt Allah ons op dank te tonen voor de gunsten die Hij ons heeft gegeven. Deze dankbaarheid geschiedt middels het hart door het erkennen van Zijn Gunsten en middels de tong door het benoemen daarvan en het verheerlijken van de Gever ervan. Ook is het belangrijk om te weten dat het tonen van dankbaarheid aanleiding is voor het voortbestaan en het vermeerderen van de gunsten.
Aangezien tegenover het tonen van dankbaarheid het verloochenen van de gunsten staat, heeft Allah ons ervoor gewaarschuwd Zijn Gunsten niet te ontkennen en te verloochenen.
Vers 153:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
Allah beveelt de gelovigen om hulp te zoeken aangaande hun wereldse zaken middels geduld en het gebed. Geduld is op te delen in drie categorieën:
– geduld aangaande het gehoorzamen van Allah
– geduld in het vermijden van de zonden
– geduld aangaande de Voorbeschikking van Allah
Geduld is het grootste wapen waar een persoon over kan beschikken. Iemand kan alleen zijn doel bereiken wat betreft het nakomen van de verplichtingen van Allah als hij zich daarbij beroept op geduld. Zolang de persoon geduld toont, zal hij succesvol zijn. Ook de verboden zaken die vaak aantrekkelijk lijken in de ogen van de dienaar, kunnen alleen vermeden worden middels geduld. Ook de beproevingen die men soms ondergaat, kunnen veel eisen van een persoon en hem wellicht drijven tot woede en wanhoop. Indien men zich niet pantsert met geduld, het stellen van vertrouwen in Allah en het zoeken van toevlucht tot Hem, zal hij geheid bezwijken.
De dienaar is sterk afhankelijk van geduld. Hij behoeft dit in al zijn omstandigheden. Daarom benadrukt Allah het belang van geduld en geeft Hij te kennen dat Hij aan de kant van de geduldigen staat. Zij die dankzij het geduld alle grote rampspoeden als niets beschouwen, omdat zij terug kunnen vallen op de Steun van hun Heer, de Almachtige. Dit kan gezien worden als een grote eer die weggelegd is voor de geduldigen.
Daarna worden wij opgedragen hulp te zoeken middels het gebed. Het gebed is namelijk de steunpilaar van het geloof, het licht van de gelovigen en de verbintenis tussen de dienaar en zijn Heer. Als het gebed van de dienaar volmaakt is, alles in zich heeft wat vereist is, het hart van de uitvoerder ervan aanwezig is – want het is het hart dat het verschil uitmaakt -, dan zal de dienaar bij aanvang van het gebed een groots gevoel ervaren alsof hij in gesprek is geraakt met zijn Heer. Hij is dan aanwezig van hart en geest. Laten we niet vergeten dat het gebed als beschutting dient tegen de verdorvenheden en verwerpelijkheden. Het is dit gebed dat door Allah als hulpmiddel is aangemerkt.
Leraar: Aboe Ismail
Locatie: Moskee as-Soennah