|
05:14
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:14
Middel 6
07:14
Middel 5
13:55
Middel 2
17:21
Middel 4
20:20
Middel 3
22:12
Alle gebedstijden
Noodkreet

 In
de Naam van Allah de Erbarmer de meest Barmhartige


Een
noodkreet tot de geloofsgenoten


Voorwaar,
Allah zij alle lof, wij loven Hem, vragen Hem om hulp en om vergiffenis.
En wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaden van ons innerlijk en
tegen onze slechte daden. Wie door Allah wordt geleid, niemand zal hem
doen afdwalen en wie Hij doet afdwalen kan door niemand geleid worden.
En ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden)
dan Allah en dat Mohammad Zijn Dienaar en Boodschapper is.


Mijn
excuses alvast


Beste
broeders en zusters, voordat ik mijn verhaal begin wil ik je mijn
excuses aanbieden als ik je met dit stuk kwets of als mijn woorden je
niet in de smaak vallen. Ik bied mijn excuses aan omdat ik weet dat
enkelen van mijn geloofsgenoten anders dan ik zouden denken als het gaat
om het onderwerp dat ik in dit stuk wil behandelen. Aan de ene kant word
ik wel boos dat de gedachtegang van deze moslims ver van de Soennah is,
maar aan de andere kant heb ik medelijden met mijn geloofsgenoten
vanwege de onwetendheid waarin zij verkeren. Kortom, mijn excuses alvast!


Verzoek


Mijn verzoek
aan jullie, beste broeders en zusters, is om ‘je hoofd te ledigen’
alvorens je doorgaat met het lezen van dit stuk. Als je dit hebt gedaan,
plaats dan de Koran en de Soennah aan je rechterzijde, je gezond
verstand aan je linkerzijde, jouw verlangen naar het paradijs voor je,
jouw afschuw voor de Hel achter je en laat de ruimte boven je hoofd vrij
opdat de zegeningen van Allah op je kunnen neerdalen en hef je handen
op, gestrekt naar boven, en vraag je Heer het volgende:


 “Allaahoemma
ariniel-haqqa haqqan warzoeqniet-tibaacah, wa ariniel-baatila
baatilan warzoqnie-djtinaabah.”


 “O Allah! Laat me de waarheid en de valsheid zien zo dat ik ze
van elkaar kan onderscheiden en laat me de waarheid volgen en de
valsheid vermijden.” Dit moet natuurlijk diep uit het hart komen. Moge
Allah onze smeekbeden verhoren. Amien.


Bezetenheid


Beste
broeder en zuster, ik heb een vraag die mij de laatste tijd voortdurend
bezighoudt en die, hoewel ik het antwoord daarop weet, toch blijft
terugkomen. Deze vraag heeft me bezeten en wil mij niet loslaten. Ik heb
mezelf met allerlei voorwendsels proberen te overtuigen dat ik er niets
mee te maken heb, maar toch wil mijn geweten mij niet met rust laten. Ik
heb mezelf proberen te overtuigen dat het mijn taak niet is om er iets
aan te doen en dat mijn capaciteiten niet toereikend zijn, maar toch heb
ik er geen rust bij kunnen vinden. Zoekende naar een remedie ben ik
uiteindelijk ‘mezelf’ tegengekomen. 
Hij (mezelf) heeft me gedwongen om dit stuk te schrijven en zei
dat dit de enige manier is om van deze bezetenheid af te komen, want dan
zou ik mijn plicht hebben gedaan en zou achteraf geen spijt krijgen. In
de hoop van mijn bezetenheid af te komen ben ik achter de computer gaan
zitten om dit stuk te schrijven. Ik vraag Allah mij bij te staan om mijn
broeders en zusters te overtuigen van iets waarmee we allemaal te maken
krijgen. Als ik erin slaag dan komt het door Hem want ik ben afhankelijk
van Hem in al mijn reilen en zeilen, en als ik er niet in slaag hoop ik
tenminste geen spijt te krijgen.


De
vraag


Wellicht
ben je ook, beste broeder en zuster, door dezelfde vraag bezeten. Als ik
aan jou denk krijg ik het gevoel dat je ook… Ik durf zelfs te beweren
dat er geen moslim is in Europa of waar dan ook ter wereld die hieraan
kan ontkomen, zelfs moslims die te kennen geven dat ze niet meer moslim
zijn, want hun naam kunnen ze wel veranderen, maar hun kleur en hun
gelaatstrekken blijven altijd aan hun hangen. Achtervolgd door het
gevoel van verdacht zijn kan dus niemand van ons achteloos blijven voor
deze VRAAG: “Moeten wij blijven zwijgen over de aanslagen waardoor het
Westelijke deel van de aardbol de laatste tijd wordt getroffen?”


De
vragen


Dit
is de moedervraag! Er zijn nog heel veel vragen die direct of indirect
met deze vraag te maken hebben, de volgende vragen wil ik nadrukkelijk
stellen al zou ik er nu geen antwoord op kunnen geven:


1.     
Is het in ons voordeel om te blijven zwijgen?


2.     
Zijn we zo erg als anderen over ons denken?


3.     
Dragen wij ook bij tot de negatieve beeldvorming over onszelf en
ons geloof?


4.     
Wat doen wij eraan om deze beeldvorming tegen te gaan?


5.     
Is het Islamitisch om deze aanslagen te plegen?


6.     
Hebben wij enig voordeel bij deze aanslagen?


7.     
Zo nee, wat doen wij eraan om onze jongeren tegen de
‘lokkers’ te beschermen?


8.     
Moeten wij gaan boeten voor wat de Soefahaa’ (de dwazen) onder
ons plegen?


9.     
Wat is onze rol als moslimgemeenschap en als moskeeën in het creëren
van veiligheid en een   veilig gevoel voor ons en onze
Medelanders?


10.   
Moeten wij als moslimgemeenschap en als moskeeën met de
autoriteiten gaan samenwerken     om onze jeugd tegen dit soort daden te
beschermen?


11. 
 
Zo ja, waar zijn dan de grenzen?


12.   
Of moeten wij ons als moskeeën juist afzijdig houden van dit
fenomeen?


13.   
Wie is uiteindelijk het grootste slachtoffer?


14.   
En wie…? Wat…? Waarom…? Wanneer?


De
antwoorden
 


Beste
broeder en zuster, het is onze taak allemaal om ons bezig te houden met
deze vragen en om naar de antwoorden te gaan zoeken. Voor sommige vragen
hoef je niet eens lang na te denken of je kunt het antwoord vinden, voor
andere moeten de leidinggevenden zich gaan inspannen om tot een
oplossing te komen. Maar voor wat betreft de ‘moedervraag’ wil ik
tegen iedereen heel hard schreeuwen: “Ik ben het zwijgen zat!”
De aanslagen in Casablanca en die in Madrid
hebben mijn geduld verdreven en
mij tot het uiterste gedreven. Wij moeten wat gaan doen voordat het te
laat is, want veiligheid is voor ons allemaal een belangrijk streven.
Wat moeten wij dan gaan doen? Het antwoord is simpel: “Wij moeten
antwoorden vinden op de bovenstaande vragen”. Moge Allah ons bijstaan.
Geprezen is Allah, ik ben niet meer bezeten!


En
vrede en zegening van Allah zij met onze Profeet, zijn Familie en zijn
Metgezellen.


Uw
broeder zorgdrager.

vervolg

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter