Ad-Daddjaal (de valse messias) – Deel 1

35190

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof zij Allah de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, zijn familie en metgezellen.

Betekenis van het woord Masieh (Messias)

Er zijn meer dan vijftig verklaringen van geleerden over de betekenis van het woord Masieh (Messias). Zij zeggen dat het woord zowel van toepassing is op de Waarheidsgetrouwe (de Ware Messias, d.w.z. cIesa), als op de misleidende leugenaar (de “anti-Christ” of Daddjaal). cIesa ibn Maryam (Jezus, de zoon van Maryam) is de Waarheidsgetrouwe. Hij is de Messias die leiding gaf aan de mensen en de blinden en mensen met vitiligo genas. Met Toestemming van Allah bracht hij de doden tot leven.

De valse Messias (al-Masieh ud-Daddjaal) is de leugenaar die mensen naar het dwaalspoor leidt. Hij is de Messias van misleiding die mensen zal verleiden door middel van opzienbarende prestaties. Zoals het laten regenen, het doen herleven van dorre grond en andere “wonderen”.

Allah schiep dus twee Messiassen die tegengesteld zijn aan elkaar. De geleerden hebben gezegd dat de reden dat de Daddjaal Masieh (een “Messias”) wordt genoemd, is omdat één van zijn ogen Mamsoeh is (d.w.z. weggeveegd is, oftewel gebrekkig). Ook zeiden zij dat hij in veertig dagen de aarde zal vegen (d.w.z. over de aarde zal trekken). De eerste mening is de meest correcte. Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De Daddjaal zal blind (Mamsoeh) zijn aan één oog, en tussen zijn ogen zal Kaafir geschreven staan (…)

(Moeslim)

Betekenis van het woord Daddjaal

Het woord Daddjaal komt van de uitdrukking “Dadjala al-Bacier (Het insmeren van kamelen)”. Kamelen werden in het verleden wel eens met teer ingesmeerd (om door schurft ontstane korstige plekken te bedekken). De stamletters ‘Dadjala’ betekenen mengen. Het slaat op het doelbewust verdraaien en verdoezelen van zaken. De Daddjaal is degene die onduidelijk spreekt en leugens vertelt om mensen te misleiden. De echte Daddjaal wordt zo genoemd omdat hij de mensen tot ongeloof aanzet door tegen hen te liegen, hen te misleiden en te verwarren.

De gelovigen zullen de Daddjaal herkennen

De Daddjaal zal een man zijn van onder de kinderen van Adam. Hij beschikt over kenmerken die beschreven staan in overleveringen, zodat de mensen hem herkennen en voor hem gewaarschuwd zijn. De kenmerken zijn zo duidelijk dat niemand ze kan missen, behalve degenen die onwetend zijn en degenen van wie reeds is bepaald dat zij verdoemd zijn. Wij vragen Allah om ons veilig en wel te houden.

Kenmerken van Daddjaal

Hij zal een jonge man zijn met een rossige huidskleur. Hij is kort, heeft dik krullend haar, een breed voorhoofd, een brede borst en is blind of heeft een handicap aan zijn rechter oog. Dit oog lijkt op een verschrompelde druif. Zijn linkeroog is volledig vervaagd.

Tussen zijn ogen staan de letters Kaaf Faa’ Raa’ geschreven, oftewel “Kaafir” (d.w.z. ongelovige). Dit zal gelezen kunnen worden door elke moslim, geletterd of ongeletterd. Een ander kenmerk van hem is dat hij onvruchtbaar zal zijn. Hij zal geen kinderen krijgen. Aboe Sacied al-Khoedrie (moge Allah tevreden met hem zijn) beschreef wat er een keer tussen hem en Ibn Sayyaad plaatsvond, waarvan hij vermoedde dat hij de Daddjaal was. Ibn Sayyaad zei tegen Aboe Sacied: “Heb jij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) niet horen zeggen dat hij geen kinderen zal krijgen?”, waarna Aboe Sacied antwoordde: “Jazeker.” Ibn Sayyaad wilde hiermee duidelijk maken dat hij niet de Daddjaal kon zijn omdat hij al kinderen had gekregen, terwijl de echt Daddjaal geen kinderen kan krijgen volgens de Profeet (vrede zij met hem).

(Moeslim)

cAbdoellaah ibn cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Terwijl ik sliep, zag ik mezelf de Tawaaf verrichten rondom de Kacbah. Toen zag ik een man met stijl haar staan tussen twee andere mannen. Het water droop van zijn hoofd. Ik vroeg: “Wie is dit?” Zij zeiden: “De zoon van Maryam.” Daarna draaide ik mij om en zag een man met een rossige huidskleur, welgebouwd, krullend haar, blind aan zijn rechteroog dat leek op een verschrompelde druif. Ik vroeg: “Wie is dit?” Zij zeiden: “Dit is de Daddjaal.” De persoon die het meest op hem lijkt is Ibnoe Qatan (een man van Banoe Moestaliq van Khoezaacah).”

(al-Boekhaarie)

Ook heeft Ibn cOmar (moge Allah tevreden met hun twee zijn) overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de Daddjaal noemde bij de mensen en zei: “Allah heeft niet één oog. Weet dat de valse Messias één oog heeft en zijn rechteroog lijkt op een verschrompelde druif…”

(al-Boekhaarie)

In een lange overlevering verhaald door an-Nawwaas ibn Samcaan (moge Allah tevreden met hem zijn) staat: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) benoemde de Daddjaal op een morgen. Soms beschreef hij hem als onbelangrijk en soms beschreef hij hem als belangrijk. Op zo’n wijze dat het bijna leek alsof hij voor ons stond aan de kant van de dadelbomen.” En hij sprak over de kenmerken van de Daddjaal: “Hij zal een jongeman zijn met erg gekruld haar en een verschrompeld oog. Het is alsof hij lijkt op cAbdoel-cOezza ibn Qatan.”

(Moeslim)

cOebaadah ibn usSaamit (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ik heb jullie zoveel verteld over de Daddjaal dat ik vrees dat jullie het niet zullen begrijpen. De Daddjaal zal een korte man zijn met een binnenwaartse beenstand en krullend haar. Hij zal één oog hebben, niet uitstekend noch ingezonken. Als jullie in de war raken over hem, herinner jullie dan dat jullie Heer niet één oog heeft.”

(Aboe Daawoed)

Hoedhayfah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei: “De Daddjaal zal één oog hebben, blind of gebrekkig aan zijn linkeroog en met dik haar. Hij zal een paradijs en een hel bij zich hebben. Maar zijn hel zal een paradijs zijn en zijn paradijs zal een hel zijn.”

(Moeslim)

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet zei: “Geen Profeet is er geweest of hij heeft zijn volk gewaarschuwd voor deze éénogige leugenaar. Hij heeft één oog, terwijl jullie Heer niet één oog heeft. Tussen zijn ogen (d.w.z. van de Daddjaal) staat ‘Kaafir’ geschreven.”

(al-Boekhaarie)

De meest waarschijnlijke betekenis is dat het om echte letters gaat. Het feit dat sommigen het wel kunnen zien en anderen niet, en dat een ongeletterd iemand het ook kan lezen, hoeft niet tot verwarring te leiden. “Dit is omdat Allah met Zijn Wil en zoals Hij wil ervoor kan zorgen dat mensen dit begrijpen als zij ernaar kijken. De gelovige zal dit dus duidelijk zien, zelfs als hij ongeletterd is. En de ongelovige zal niet in staat zijn om het te zien, ook al is hij geletterd. De gelovige zal met zijn zicht de bewijzen zien die de ongelovige niet ziet. Allah zal de gelovige in staat stellen om te begrijpen zonder dat hij geletterd is, want in die tijd zullen er buitengewone zaken plaatsvinden.”

(Fath ul-Baarie van Ibn Hadjar al-cAsqalaanie; boekdeel 13, blz. 100)

De beproeving van ad-Daddjaal is een ontzettend grote beproeving. Zo erg dat vanaf de schepping van Adam tot aan het (aanbreken van) Uur er geen grotere beproeving is dan zijn beproeving. cImraan ibn Hoesayn (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Vanaf de schepping van Adam tot aan het Uur, zal er geen grotere beproeving zijn dan de Daddjaal.”

(Moeslim)

Deel 2 >>>