Ad-Daddjaal (de valse messias) – Deel 2

18268

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof zij Allah de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, zijn familie en metgezellen.

Waar zal de Daddjaal tevoorschijn komen?

De Daddjaal zal verschijnen vanuit de oostelijke gebieden van Khoerasaan1. Hij zal alle plekken van de wereld aandoen, behalve Mekka en Medina. Hij zal deze niet betreden, omdat Engelen hem hiervan beletten. Faatimah bint Qays overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “(Daddjaal zal zeggen) “Ik heb bijna toestemming gekregen om te verschijnen. Als het zover is, dan zal ik reizen over de wereld in veertig dagen. Ik zal alle steden aandoen, behalve Mekka en Medina. Ik word verhinderd om deze (twee steden) te betreden. Want telkens als ik het probeer, vind ik een Engel met een getrokken zwaard die mij belet om naar binnen te gaan.”

(Moeslim)

Faatimah bint Qays overleverde dat de Profeet over de Daddjaal zei: “Hij zal (komen) vanuit de (richting van de) Syrische zee of de Jemenitische zee (…) Nee, hij zal eerder komen vanuit het oosten…” En hij wees richting het oosten (d.w.z. Khoerasaan).”

(Moeslim)

Aboe Bakr asSiddieq (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vertelde: “De Daddjaal zal verschijnen uit een land in het oosten genaamd ‘Khoerasaan’.”

(at-Tirmidhie)

De volgelingen van Daddjaal

Omdat de Daddjaal uit Khoerasaan afkomstig is, zullen zijn volgers voornamelijk bestaan uit mensen die woonachtig zijn in die streek, zoals de Perzen. Ook blijkt uit de overleveringen dat hij gevolgd zal worden door de joden van Isfahan (de twee na grootste stad van Iran). Anas ibn Maalik overleverde dat de Boodschapper van Allah zei: “De joodse volgers van de Daddjaal vanuit (de stad) Isfahan zullen 70.000 in aantal zijn.”

(Moeslim)

Ook zal Daddjaal profiteren van de onwetendheid die op dat moment onder de mensen heerst. Hij zal veel van de mensen manipuleren en misleiden met zijn leugens. Er is overgeleverd dat de Daddjaal een paradijs en een hel bij zich zal hebben. Maar in werkelijkheid is zijn paradijs een hel, en zijn hel een paradijs. Ook zal hij rivieren van water en bergen brood bij zich hebben. Als hij opdracht geeft aan de hemel om te regenen, dan begint de hemel te regenen. Als hij de aarde beveelt om haar gewas voort te brengen, dan brengt zij haar gewas voort. Hij zal met een grote snelheid de aarde doorreizen en grote daden verrichten.

Hoedhayfah overleverde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: (…) De Daddjaal zal een paradijs en een hel bij zich hebben, maar zijn paradijs is een hel en zijn hel is een paradijs.”

(Moeslim)

Ook overleverde Hoedhayfah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ik weet wat de Daddjaal bij zich zal hebben. Hij zal twee stromende rivieren bij zich hebben. Eén daarvan lijkt op water en de andere op vuur. Als iemand van jullie dit meemaakt, laat hem dan kiezen voor de rivier van vuur. Laat hem zijn ogen sluiten, zijn hoofd naar benden brengen en daaruit drinken. Het is namelijk koel water.”

(Moeslim)

In de overlevering van An-Nawwaas ibn Samcaan over de Daddjaal is verhaald dat de metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, hoe lang zal de Daddjaal blijven op aarde?” Hij zei: “Veertig dagen. Eén dag zal als een jaar zijn, één dag zal als een maand zijn, één dag als een week en de rest van de dagen zoals de dagen die wij kennen.” Zij zeiden: “Hoe snel zal hij over de aarde reizen?” Hij antwoordde: “Zoals de wolken als zij gedreven worden door de wind. Hij zal naar sommige mensen komen en hen bij zich roepen. Zij zullen in hem geloven en aan hem gehoor geven. Hij zal vervolgens de lucht bevelen om te regenen en de aarde om gewas voort te brengen. Hun vee zal ‘s avonds terugkomen met hoge bulten, volle uiers en brede heupen (d.w.z. volgegeten).

Daarna zal hij naar andere mensen gaan en hen bij zich roepen. Deze (mensen) zullen hem afwijzen. Hij zal hen dan verlaten, waarna zij zwaar geteisterd zullen worden door een extreem tekort aan levensonderhoud. Zij zullen niets meer van hun bezit overhouden. Hij zal langs vervallen plaatsen komen en zeggen: “Breng jouw rijkdommen tevoorschijn”, waarna de rijkdommen tevoorschijn komen en achter hem aankomen als zwermen bijen.

Vervolgens zal hij een man bij zich roepen in de bloei van zijn leven. Hij zal hem slaan met het zwaard en in tweeën snijden. Hij plaatst de twee delen op een afstand van elkaar, gelijk aan de afstand tussen een boogschutter en zijn doel. Dan roept hij de jongeman (om op te staan), waarna de jongeman (opstaat en) lachend, met een glimmend gezicht, op hem afkomt.”

(Moeslim)

Aboe Sacied al-Khoedrie zei dat deze man die door de Daddjaal in tweeën wordt gesneden, tot de beste mensen behoort. Hij zal uit de stad van de Boodschapper (d.w.z. Medina) op de Daddjaal afstappen en tegen hem zeggen: “Ik getuig dat jij de Daddjaal bent over wie de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons heeft verteld.” De Daddjaal zal (tegen de mensen) zeggen: “Wat denken jullie? Als ik deze man vermoord en hem terug tot leven breng, zal iemand van jullie (nog) twijfels hebben? Zij zullen zeggen: “Nee.” Dus hij vermoordt hem en brengt hem weer tot leven. De jongeman zal dan zeggen: “Bij Allah, ik ben nog nooit zo zeker geweest over jou, dan dat ik vandaag ben.” De Daddjaal zal hem dan nog een keer willen vermoorden, maar dat zal hem niet meer lukken.

(al-Boekhaarie)

Ook heeft Oemaamah al-Baahilie (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) over de Daddjaal zei: “Ook tot zijn Fitnah (d.w.z. van de Daddjaal) behoort dat hij tegen een bedoeïen zal zeggen: “Denk je dat als ik jouw vader en moeder uit de dood opwek, jij dan getuigt dat ik jouw heer ben?” Hij (de bedoeïen) zal zeggen: “Ja.” Vervolgens zullen er twee satans tevoorschijn komen in de gedaante van zijn vader en moeder en zij zullen hem aanspreken met: “O onze zoon, volg hem want hij is jouw heer.”

(Ibn Maadjah)

  1. een historische regio in Centraal-Azië die lag in delen van de huidige staten Iran, Afghanistan, Tadzhikistan, Uzbekistan, Pakistan en Turkmenistan.

 

<<< Deel 1

Deel 3 >>>